OSSZ Liberec

Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
Adresa: Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
Telefon: +420 485 236 111
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7929461/0710
IBAN: CZ0607100010110007929461

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7929461/0710
IBAN: CZ4607100110170007929461

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7929461/0710
IBAN: CZ8907100210120007929461
Elektronická adresa podatelny: posta.lb@cssz.cz
ID datové schránky: jqsac6s

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek 8:00 - 12:00   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Ing. Oto Chuchlík  ředitel OSSZ  +420 485 236 518 
Ing. Ivana Tišerová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 485 236 515 
Ing. Stanislava Žáková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 485 236 215 
Ing. Jiří Voldřich  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 485 236 417 
Hana Funková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 485 236 401 
Mgr. Monika Jägerová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 485 236 517 
Mgr. Jana Čermáková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 485 236 420 
Lubomír Vecek  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 485 236 516 
MUDr. Jaroslav Krutský, MBA  Vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby
adresa: nám. Eduarda Beneše 585/26, 460 31 Liberec 
+420 485 236 901 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Dudlová
Kohoutová
Jaroslava
Martina
485 236 327
485 236 328
jaroslava.dudlova@cssz.cz
martina.kohoutova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Jandová
Tvrzníková
Dagmar
Helena
485 236 105
485 236 106
dagmar.jandova@cssz.cz
helena.tvrznikova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Jandová
Tvrzníková
Dagmar
Helena
485 236 105
485 236 106
dagmar.jandova@cssz.cz
helena.tvrznikova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Macháčková
Protivová

Ivana
Jana

485 236 402
485 236 404
ivana.machackova@cssz.cz
jana.protivova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Ing. Tišerová
Třešňáková
Ivana
Radka
485 236 515
485 236 323
ivana.tiserova@cssz.cz
radka.tresnakova@cssz.cz

 

 

Okres Liberec je okresem v Libereckém kraji. Jeho sídlem je město Liberec. Rozloha okresu je 924,7 km², počet obyvatel je 158 988 osob (hustota zalidnění je 172 obyvatelé na 1 km²). V okrese Liberec je 57 obcí, z toho 9 měst.

Na východě sousedí s okresem Jablonec nad Nisou, na jihovýchodě s okresem Semily a na jihozápadě s okresem České Lípa, všechny v Libereckém kraji. Ze severu, severovýchodu a severozápadu je okres vymezen státní hranicí s Polskem. Na západě je jeho hranice tvořena státní hranicí s Německem.