OSSZ Jablonec nad Nisou

Okresní správa sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou
Adresa: U Zeleného stromu 838/3, 466 97 Jablonec nad Nisou
Telefon: +420 483 356 111
Fax: +420 483 317 864
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7921451/0710
IBAN: CZ6307100010110007921451

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7921451/0710
IBAN: CZ0607100110170007921451

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7921451/0710
IBAN: CZ4907100210120007921451
Elektronická adresa podatelny: posta.jn@cssz.cz
ID datové schránky: axhac6v

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Věra Petrnoušková  ředitelka OSSZ   +420 483 356 167 
Ing. Lenka Dufková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 483 356 119 
Bc. Alena Šrýtrová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 483 356 132 
Mgr. Zuzana Pokorná   vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 483 356 177 
Mgr. Monika Špidlenová  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 483 356 159 
Mgr. Lenka Halbychová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 483 356 164 
Lenka Mašková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 483 356 131 
Věra Brendlová  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 483 356 151 
neobsazeno  vedoucí oddělení - Oddělení LPS  +420 483 356 103 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Mrákotová Jana 483 356 140 jana.mrakotova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Beránková
Hlubuček
Jana
Tomáš

483 356 138
483 356 148

jana.berankova@cssz.cz
tomas.hlubucek@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Beránková
Hlubuček
Jana
Tomáš
483 356 138
483 356 148
jana.berankova@cssz.cz
tomas.hlubucek@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Mgr. Špidlenová Monika 483 356 159 monika.spidlenova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Beránková
Hlubuček
Jana
Tomáš
483 356 138
483 356 148
jana.berankova@cssz.cz
tomas.hlubucek@cssz.cz

 

 

Okres Jablonec nad Nisou je okresem v Libereckém kraji. Jeho sídlem je město Jablonec nad Nisou. Rozloha okresu je 402,29 km², počet obyvatel je 88 232 osoby (hustota zalidnění je 219 obyvatel na 1 km²). V okrese Jablonec nad Nisou jsou 34 obce, z toho 7 měst.

Z libereckých okresů sousedí na západě a severu s okresem Liberec a na jihu a východě s okresem Semily. Ze severovýchodu je okres vymezen státní hranicí s Polskem.