OSSZ Cheb

Okresní správa sociálního zabezpečení Cheb
Adresa: Obrněné brigády 30, 350 01 Cheb
Telefon: +420 354 419 111
Bankovní spojení: Česká národní banka
BIC kód: CNBACZPP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922331/0710
IBAN: CZ6807100010110007922331

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922331/0710
IBAN: CZ1107100110170007922331

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922331/0710
IBAN: CZ5407100210120007922331
Elektronická adresa podatelny: posta.ch@cssz.cz
ID datové schránky: 99eac2m

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

 

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Nataša Povolná  ředitelka OSSZ  +420 354 419 100  
Ing. Miloslava Hrušková  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 354 419 260  
Martina Boučková  pověřená vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění   +420 354 419 322 
Bc. Iva Beranová  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění   +420 354 419 223 
Bc. Olga Petrášová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 354 419 280 
Hana Javorská   vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 354 419 235 
Ludmila Šrámková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 354 419 250 
Tomáš Dědouch  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 354 419 233 
MUDr. Karel Bauer   pověřený vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby   +420 354 419 210 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Tomšovicová Jana 354 419 224 jana.tomsovicova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Chalásová
Krejčová
Šárka
Jiřina 
354 419 420
354 419 270
Sarka.Chalasova@cssz.cz
Jirina.Krejcova2@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Krejčová
Chalásová
Jiřina
Šárka
354 419 270
354 419 420
Jirina.Krejcova2@cssz.cz
Sarka.Chalasova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Rückaufová Vladislava 354 419 423 vladislava.ruckaufova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Krejčová Jiřina 354 419 270 Jirina.Krejcova2.cssz.cz

 

 

Okres Cheb je okresem v Karlovarském kraji. Je nejzápadněji položeným okresem Česka. Jeho sídlem je město Cheb. Rozloha okresu je 932,75 km², počet obyvatel je 90 060 osob (hustota zalidnění je 97 obyvatel na 1 km²). V okrese Cheb je 39 obcí, z toho 9 měst.

Sousedí s karlovarskými okresy Sokolov a Karlovy Vary, s plzeňským okresem Tachov a jeho západní hranice je i státní hranicí s Německem.