OSSZ Jindřichův Hradec

Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec
Adresa: Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon: +420 384 359 111
Fax: +420 384 361 561
Bankovní spojení: Česká národní banka
SWIFT (BIC kód): CNBA CZ PP

Důchodové pojištění OSVČ
Číslo účtu: 1011-7922251/0710
IBAN: CZ9407100010110007922251

Nemocenské pojištění OSVČ
Číslo účtu: 11017-7922251/0710
IBAN: CZ3707100110170007922251

Pro zaměstnavatele a plátce dobrovolného důchodového pojištění
Číslo účtu: 21012-7922251/0710
IBAN: CZ8007100210120007922251
Elektronická adresa podatelny: posta.jh@cssz.cz
ID datové schránky: mhqaczi

Úřední hodiny

  Úřední hodiny   Podatelna                    Pokladna
Pondělí 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Úterý 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Středa 8:00 - 17:00   8:00 - 17:00   8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 14:00   8:00 - 16:00   ----
Pátek ----   8:00 - 12:00   ----

 

Kontakty

Jméno Funkce Telefon
Mgr. Iva Tučková  ředitelka OSSZ  +420 384 359 302 
Ing. Blanka Frýbortová  vedoucí oddělení - Oddělení nemocenského pojištění  +420 384 359 313 
Mgr. Marcela Nováková  vedoucí oddělení - Oddělení důchodového pojištění  +420 384 359 308 
Ing. Aneta Pelcová  vedoucí oddělení - Oddělení OSVČ  +420 384 359 323 
Bc. Martina Picková  vedoucí oddělení - Oddělení účtárny pojistného a dávek  +420 384 359 350 
Ing. Eva Gantnerová  vedoucí oddělení - Oddělení vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek  +420 384 359 339 
Mgr. Jana Uhlíková  vedoucí oddělení - Oddělení kontroly  +420 384 359 353 
Hana Holická  vedoucí oddělení - Oddělení vnitřní správy  +420 384 359 332 
MUDr. Alena Urbanová   vedoucí oddělení - Oddělení lékařské posudkové služby  +420 384 359 385 

 

Kontakty e - Podání

Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP)

Staňková
Vondrusová
Petra
Milena
384 359 333
384 359 334
petra.stankova2@cssz.cz
milena.vondrusova@cssz.cz

Oznámení o nástupu do zaměstnání (ONZ)

Kučerová
Bc. Běhounová
Ivana
Ivana
384 359 316
384 359 318
ivana.kucerova2@cssz.cz
ivana.behounova@cssz.cz

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI)

Kučerová
Bc. Běhounová
Ivana
Ivana
384 359 316
384 359 318
ivana.kucerova2@cssz.cz
ivana.behounova@cssz.cz

Přehled o výši pojistného (PVPOJ)

Picková
Říhová
Martina, Bc.
Olga
384 359 350
384 359 343
martina.pickova@cssz.cz
olga.rihova@cssz.cz

Hlášení pracovní neschopnosti (HPN)

Bc. Běhounová
Kučerová
Ivana
Ivana
384 359 318
384 359 316
ivana.behounova@cssz.cz
Ivana.Kucerova2@cssz.cz

 

 

Okres Jindřichův Hradec je okresem v Jihočeském kraji. Jeho sídlem je město Jindřichův Hradec. Rozloha okresu je 1 943,76 km², počet obyvatel je 92 675 osob (hustota zalidnění je 48 obyvatel na 1 km²). V okrese Jindřichův Hradec je 106 obcí, z toho 9 měst.

Sousedí s jihočeskými okresy České Budějovice a Tábor, s okresy Pelhřimov, Jihlava a Třebíč kraje Vysočina a jihomoravským okresem Znojmo. Jeho jižní hranice je státní hranicí s Rakouskem.