Kontakty

OSSZ

Vyberte, prosím, dle Vašeho trvalého bydliště či místa podnikání:

Další kontakty

 

Lékařská posudková služba

Kontakty na oddělení LPS jsou součástí kontaktů jednotlivých okresních správ sociálního zabezpečení, příp. regionálních pracovišť.