Přehledy o výši pojistného platné pro předcházející období

Název Číslo eTiskopis* Tisk

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 10

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 9

zfo

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 8

zfo

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 7

zfo

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 6

zfo

pdf

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
(dle § 9 zákona č.589/1992 Sb.) - platnost do 31. 12. 2009

- Pokyny pro vyplnění tiskopisu

89 542 4

zfo

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Pomocí ePortálu ČSSZ můžete vybrané tiskopisy vyplnit, exportovat či rovnou odeslat bez nutnosti speciální aplikace. Pro vyplnění tiskopisu ve formátu zfo je třeba mít nainstalovaný program 602 Form Filler. Některé tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.