Přehledy o výši pojistného platné pro předcházející období

Název Číslo eTiskopis* Tisk

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 10

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 9

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 8

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 7

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného - platnost od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
(dle § 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

89 542 6

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
(dle § 9 zákona č.589/1992 Sb.) - platnost do 31. 12. 2009

- Pokyny pro vyplnění tiskopisu

89 542 4

tiskopis k vyplnění na PC

pdf