OSVČ

ČSSZ nabízí klientům možnost využít zaslání některých formulářů také prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k tiskopis k vyplnění na PCu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň bude klientům umožněno uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Možnosti odeslání vyplněného formuláře zůstávají nezměněny, tedy prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok… podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. Možnosti odeslání vyplněného formuláře zůstávají nezměněny, tedy prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

Vytištěné formuláře přijimáme i nadále prostřednictvím poštovní přepravy či osobně.

 

Název

Číslo

eTiskopis*

Náhled
(k ručnímu vyplnění)    

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 324 15

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015, včetně potvrzení o zaměstnání a potvrzení o studiu
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 533 14

 

pdf

Potvrzení o zaměstnání

 

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Potvrzení o studiu

 

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Plná moc k e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok...

 

 

pdf

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti na období od 1. 1. 2016
(dle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)
Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovnému zahájení) samostatné výdělečné činnosti

89 532 13
89 533 12

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti na období do 31. 12. 2015
(dle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)
Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovnému zahájení) samostatné výdělečné činnosti

89 532 11
89 533 9

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti

89 331 3

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění na rok 2016
(dle § 48a odst. 1 a 48b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)

89 326 13

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění na rok 2015
(dle § 48a odst. 1 a 48b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)

89 326 11

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
(dle § 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

89 325 10

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Odhláška z nemocenského pojištění
(dle § 10 odst. 7 a § 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)

 

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu
(dle § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)

 

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

 

 

 

 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 324 14

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014, včetně potvrzení o zaměstnání a potvrzení o studiu
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 323 13


 

pdf

Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2014 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

 

 

pdf

Potvrzení o studiu

 

 

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 324 12

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 323 12

 

pdf

Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2013 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

 

 

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)

89 324 10

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)

89 329 9

pdf

Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)

89 324 9

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)

89 323 8

pdf

Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2011 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
- Elektronický formulář přehledu OSVČ - Pro program 602 Form Filler 
- Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009  
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti"
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007  
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad. Pro elektronické odesílání je třeba mít nainstalovaný doplněk dle vámi používaného internetového prohlížeče