OSVČ

ČSSZ nabízí klientům od 1. 1. 2015 možnost využít zaslání některých formulářů také přímo z ePortálu ČSSZ.

Pro práci s formulářem není třeba instalovat žádný speciální program a vyplnění tiskopisu není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je klientům umožněno uložit i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Formulář Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za kalendářní rok… podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty. Možnosti odeslání vyplněného formuláře zůstávají nezměněny, tedy prostřednictvím datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem.

Vytištěné formuláře přijimáme i nadále prostřednictvím poštovní přepravy či osobně.

  

Tiskopisy OSVČ

Název Číslo eTiskopis* pdf   

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 324 14

ePortál

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014, včetně potvrzení o zaměstnání a potvrzení o studiu
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 323 13


 

pdf

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

89 324 12

zfo

pdf

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013
(§ 15 zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
89 323 12   pdf
Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2013 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)
    pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
89 324 10 zfo pdf
Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
89 329 9   pdf
Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2012 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)
    pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
89 324 9  zfo pdf
Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
89 323 8   pdf
Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2011 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a zákona č. 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb.)
    pdf
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
(dle § 11 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)
89 325 7 ePortál pdf
Přihláška OSVČ k účasti na důchodovém pojištění
(dle § 48a odst. 1 a 48b odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb. Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)
89 326 10   pdf
Oznámení OSVČ o ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti 89 331 3 ePortál pdf
Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti
(dle § 48 odst. 1 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., Povinnosti osob samostatně výdělečně činných v sociálním zabezpečení)
Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovnému zahájení) samostatné výdělečné činnosti
89 532 11
89 533 9
ePortál pdf
Odhláška z nemocenského pojištění
(dle § 10 odst. 7 a § 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění)
    pdf
Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance     pdf
Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2009 o době trvání zaměstnání
(dle § 9 odst. 6 písm. a) 155/1995 Sb. a § 13a odst. 9 zákona č. 589/1992 Sb., Posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti)
    pdf
Potvrzení o studiu     pdf
Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu
(dle § 14 odst. 5 zákona č. 589/1992 Sb.)
    pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
(§ 15 zákona č. 589/1992 ve znění pozdějších předpisů)
- Elektronický formulář přehledu OSVČ - Pro program 602 Form Filler 
- Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010
  zfo  pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009  
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti"
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009
  zfo pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008
  zfo pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007  
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2007
  zfo pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2006
    pdf
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005
(dle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., Pojistné na sociální zabezpečení  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti" 
- Pokyny k vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2005
    pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Pomocí ePortálu ČSSZ můžete vybrané tiskopisy vyplnit, exportovat či rovnou odeslat bez nutnosti speciální aplikace. Pro vyplnění tiskopisu ve formátu zfo je třeba mít nainstalovaný program 602 Form Filler. Některé tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.