Nemocenské pojištění

Důležité oznámení

 

Tiskopisy nemocenské pojištění

Název Číslo Vyplňuje eTiskopis* Tisk

Přihláška do registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 500 2

zaměstnavatel

ePortál

pdf

Odhláška z registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 501 1

zaměstnavatel

ePortál

pdf

Oznámení o nástupu do zaměstnání
(dle § 94 zák. č.187/2006 Sb. o nemocenském poj.)

- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2014
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2013
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2012
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2011
- Všeob. zásady pro vyplňování od 1. 1. 2010
- Všeob. zásady pro vyplňování od 1. 1. 2009

89 503 1

zaměstnavatel

zde

pdf

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - aktualizován k 1. 1. 2012
(dle § 97 zákona č.187/2006 Sb.)

- Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

89 621 6 89 619 5

zaměstnavatel

zde

pdf

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
(dle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 610 5

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 609 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o nařízení karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 627 6

orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Hlášení ošetřujícího lékaře
(dle § 61 zákona č.187/2006 Sb.)

89 608 4

ošetřující lékař

pdf

Náhradní hlášení (za příslušný díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti)
(není zákonem stanoven)

89 611 3

ošetřující lékař

 

**)

Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
(§ 56 odst. 6 věta třetí a čtvrtá zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ošetřující lékař

 

doc

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti
(dle § 57 odst. 3 věty první zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

 

doc

Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině
(dle § 56 odst. 3 věty třetí zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

 

doc

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
(dle § 27 zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

 

doc

Záznam o úrazu
(dle zákona č. 187/2006 Sb., pro účely § 31)

89 549 4

pojištěnec, zaměstnavatel

 

pdf

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 109 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 630 3

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o zdravotním stavu pro účely přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství a nároku pojištěnce (otce) na peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 67 zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

 

doc

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
dle § 109 odst.4 písm. b) zákona č.187/2006 Sb.)

89 624 9

pojištěnec

 

pdf

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 626 6

zaměstnavatel, ošetřující lékař, pojištěnec

 

pdf

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 620 2

zaměstnavatel

 ePortál

pdf

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 625 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 622 2

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)
(dle § 109 odst. 5 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 628 3

výchovné zařízení (škola), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)
(dle § 109 odst.5 písm. d) zákona č.187/2006 Sb.)

89 629 3

pojištěnec

 

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance
(dle § 104 zák. č.187/2006 Sb.)

zahraniční zaměstnanec

 

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
(dle § 11 zák. č.187/2006 Sb.)

89 325 2

OSVČ

 

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Pomocí ePortálu ČSSZ můžete vybrané tiskopisy vyplnit, exportovat či rovnou odeslat bez nutnosti speciální aplikace. Pro vyplnění tiskopisu ve formátu zfo je třeba mít nainstalovaný program 602 Form Filler. Některé tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.

**) Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a je vydáván výhradně ošetřujícím lékařům (orgánům veřejné ochrany zdraví, výchovným zařízením).