Nemocenské pojištění

Důležité oznámení

 

Tiskopisy nemocenské pojištění

Název Číslo Vyplňuje eTiskopis*

Náhled
(k ručnímu vyplnění)

Přihláška do registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 500 2

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Odhláška z registru zaměstnavatelů
(dle § 93 zák. č.187/2006 Sb.)

89 501 1

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Oznámení o nástupu do zaměstnání
(dle § 94 zák. č.187/2006 Sb. o nemocenském poj.)

- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2014
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2013
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2012
- Všeobecné zásady pro vyplňování - platné od 1. 1. 2011
- Všeob. zásady pro vyplňování od 1. 1. 2010
- Všeob. zásady pro vyplňování od 1. 1. 2009

89 503 1

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC (zfo)

pdf

Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění - aktualizován k 1. 1. 2012
(dle § 97 zákona č.187/2006 Sb.)

- Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

89 621 6 89 619 5

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC (zfo)

pdf

Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
(dle § 109 odst. 3 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 610 5

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 609 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o nařízení karantény
(dle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 627 6

orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Hlášení ošetřujícího lékaře
(dle § 61 zákona č.187/2006 Sb.)

89 608 4

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Náhradní hlášení (za příslušný díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti)
(není zákonem stanoven)

89 611 3

ošetřující lékař

 

**)

Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
(§ 56 odst. 6 věta třetí a čtvrtá zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

doc

Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti
(dle § 57 odst. 3 věty první zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

doc

Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině
(dle § 56 odst. 3 věty třetí zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

doc

Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby
(dle § 27 zákona č. 187/2006 Sb.)

pojištěnec

 

doc

Záznam o úrazu
(dle zákona č. 187/2006 Sb., pro účely § 31)

89 549 4

pojištěnec, zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 109 odst. 4 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 630 3

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o zdravotním stavu pro účely přerušení výplaty peněžité pomoci v mateřství a nároku pojištěnce (otce) na peněžitou pomoc v mateřství
(dle § 67 zákona č. 187/2006 Sb.)

ošetřující lékař

tiskopis k vyplnění na PC

doc

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče
dle § 109 odst.4 písm. b) zákona č.187/2006 Sb.)

89 624 9

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 626 6

zaměstnavatel, ošetřující lékař, pojištěnec

 

pdf

Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství
(dle § 109 odst. 6 zákona č. 187/2006 Sb.)

89 620 2

zaměstnavatel

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 625 5

ošetřující lékař, pojištěnec

 

**)

Potvrzení o trvání potřeby ošetřování (péče)
(dle § 109 odst. 5 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 622 2

ošetřující lékař, zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)
(dle § 109 odst. 5 písm. c) zákona č. 187/2006 Sb.)

89 628 3

výchovné zařízení (škola), zaměstnavatel, pojištěnec

 

**)

Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči)
(dle § 109 odst.5 písm. d) zákona č.187/2006 Sb.)

89 629 3

pojištěnec

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění zahraničního zaměstnance
(dle § 104 zák. č.187/2006 Sb.)

zahraniční zaměstnanec

 

pdf

Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ
(dle § 11 zák. č.187/2006 Sb.)

89 325 2

OSVČ

tiskopis k vyplnění na PC

pdf

*) eTiskopisy jsou tiskopisy vyplnitelné na počítači. Vybraný tiskopis lze jednoduše vyplnit a po té vytisknout pomocí tlačítka "TISK" na konci tiskopisu či elektronicky odeslat přímo na úřad bez nutnosti instalace speciálního softwareNěkteré tiskopisy lze vyplnit i v pdf nebo doc verzi.

**) Tiskopis je k dispozici pouze v tištěné podobě na OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a je vydáván výhradně ošetřujícím lékařům (orgánům veřejné ochrany zdraví, výchovným zařízením).