Tiskopisy

 

 

Předepsané tiskopisy se podávají písemně (osobně/poštou) nebo elektronicky.

Pravidla pro elektronické podávání předepsaných tiskopisů:

  • vybrané předepsané tiskopisy je možné zasílat pouze prostřednictvím služby e - Podání ČSSZ, a to ve formátu XML. Služba e - Podání je k dispozici jak pro podání s uznávaným elektronickým podpisem, tak pro podání do datové schránky.
  • ostatní předepsané tiskopisy lze zasílat s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny, anebo do datové schránky místně příslušné správy sociálního zabezpečení v běžných uživatelsky čitelných formátech, a to např. ve formátu PDF, JPG apod.

Některé tiskopisy lze elektronicky vyplnit a zaslat ČSSZ také přes ePortál ČSSZ.

 

Tiskopisy podle skupin

Kontakty

 

Oznámení

Vážení klienti,

oznamujeme, že dne 7. 4. 2016 byla instalována nová verze software pro interaktivní tiskopisy. Při otevření tiskopisu budete požádáni o instalaci nových doplňků FormApps do Vašeho prohlížeče. Na webu ČSSZ je vystaven aktualizovaný Návod na instalaci doplňků pro práci s tiskopisy ČSSZ s podrobným postupem pro různé typy prohlížečů.