ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ

Aktuality


Tradiční česko-německý poradenský den byl i tentokrát úspěšnou mezinárodní akcí

Tradiční česko-německý poradenský den byl i...

Pravidelný česko-německý poradenský den se uskutečnil dne 22. června v Praze...

Zjistit více

28. 6. 2023

Digitální pečeť na webu ČSSZ jako boj proti falešným webům

Digitální pečeť na webu ČSSZ jako boj proti...

V souvislosti s podvodnými weby, které napodobují nejen ePortál ČSSZ,...

Zjistit více

26. 6. 2023

Výplaty důchodů nejsou i přes uzavírání poboček České pošty v ohrožení

Výplaty důchodů nejsou i přes uzavírání poboček...

Uzavírání poboček České pošty se dotýká také některých klientů ČSSZ, přesto...

Zjistit více

22. 6. 2023

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ nabízí dlužníkům příležitost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ nabízí...

Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné...

Zjistit více

21. 6. 2023

Situaci v oblasti vyřizování žádostí o důchod se daří stabilizovat

Situaci v oblasti vyřizování žádostí o důchod...

Díky nadstandardním výkonům zaměstnanců ČSSZ se daří zpracovávat enormní...

Zjistit více

19. 6. 2023

TELEWORK - EU

TELEWORK - EU

Rámcová dohoda k aplikaci čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004 ve vztahu k...

Zjistit více

15. 6. 2023

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) na ústředí ČSSZ

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) na...

Na ústředí ČSSZ byl umístěn automatizovaný externí defibrilátor HeartSine®...

Zjistit více

12. 6. 2023

Statistická data a další zveřejňované informace ČSSZ

Statistická data a další zveřejňované informace...

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejňuje mnoho dat týkajících se...

Zjistit více

7. 6. 2023

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace