ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného

30 07/2020 Praha

Vstup do budov ČSSZ je možný pouze za použití ochranných prostředků dýchacích cest

30. 07. 2020

V souvislosti s rozvolněním plošných opatření dochází k nárůstu počtu nakažených v rámci nově vzniklých lokálních ohnisek napříč regiony ČR. Proto je třeba s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců a klientů přijmout odpovídající opatření, která mají sloužit k minimalizaci rizika nákazy.

Nad rámec opatření přijímaných jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi nebo orgány krizového řízení pro jednotlivé kraje/okresy, platí s účinností od 28. 7. 2020 v ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno tato preventivní protiepidemická opatření:

  1. veřejnost je povinna při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno za účelem návštěv a jednání nosit v budovách ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno ochranné prostředky dýchacích cest (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve společných prostorách).
  2. veřejnost je povinna si při vstupu do budov ČSSZ, OSSZ, PSSZ a MSSZ Brno dezinfikovat ruce, dezinfekční prostředky jsou u vstupu připraveny.

Současně je třeba nadále sledovat opatření přijímaná jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi či orgány krizového řízení a v případě, že pro některý region/oblast platí přísnější opatření, je nezbytné je striktně dodržovat.

Vyzýváme klienty, aby komunikovali primárně elektronicky, telefonicky, případně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Všechny požadavky s výjimkou sepsání žádosti o důchod lze vyřešit bez osobní přítomnosti.

 

Aktualita ke čtení a stažení ve formátu PDF (PDF 88,81 kB)

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace