ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

24 05/2024 Praha

Na pravou míru: Dvě možnosti, jak podat žádost o důchod

24. 05. 2024

Na sociálních sítích kolují mýty ohledně podávání žádostí o důchody. Odpověď je stručná a jednoduchá: Existují pouze dva způsoby, jak o důchod (starobní, invalidní či pozůstalostní) požádat – online nebo osobně. Který z nich si naši klienti vyberou, je pouze na jejich rozhodnutí podle toho, co preferují.

Žádost o kterýkoliv důchod můžete podat pouze dvěma způsoby:

  1. osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení,
  2. online prostřednictvím ePortálu ČSSZ (České správy sociálního zabezpečení).

Žádost o důchod je v obou případech nutné uplatnit v podobě předepsaného formuláře. Při sepisování žádosti o důchod na správě sociálního zabezpečení tento formulář s klientem vyplňuje pracovník oddělení důchodového pojištění. Žádost o důchod elektronicky může podat pouze přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ výhradně prostřednictvím služby „Žádost o důchod online“.

Před podáním žádosti je nezbytné vždy prokázat svou totožnost

Při podání žádosti je vždy nezbytná vaše identifikace. Pokud se rozhodnete pro osobní sepsání žádosti v listinné podobě na správě sociálního zabezpečení, budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Jestliže se rozhodnete sepsat žádost v elektronické podobě (online), vaše identifikace proběhne při přihlášení do služby ePortálu ČSSZ. Můžete si vybrat jednu z možností – identifikovat se prostřednictvím Identity občana (tj. např. bankovní identita, eObčanka, mobilní klíč eGovernmentu) nebo přihlašovacích údajů k datové schránce fyzické osoby, případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

Žádost o důchod nelze poslat do datové schránky ČSSZ

Datová schránka je pouze jedním z identifikátorů vaší totožnosti, přes který se můžete přihlásit do ePortálu ČSSZ a žádost online podat. Žádost tak neodesíláte přes datovou schránku, ale přímo v prostředí ePortálu ČSSZ. Pokud pošlete žádost do datové schránky ČSSZ, nebude dodržena zákonem stanovená forma předepsaného formuláře a taková žádost nezahajuje řízení o přiznání dávky důchodového pojištění.

Více informací a nejčastější otázky a odpovědi k Žádosti o důchod online naleznete na našich webových stránkách.

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Pojistné na sociální zabezpečení

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace