ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

6 02/2024 Praha

Informativní důchodová aplikace překonala 2 000 000 spuštění

6. 02. 2024

Informativní důchodová aplikace (IDA) je velmi úspěšnou službou ePortálu ČSSZ. Od svého spuštění v červenci 2021 byla využita již více než 2milionkrát. Velké množství klientů si tak ověřilo své evidované pojistné doby nebo zjistilo předběžnou výši svého budoucího důchodu. Průměrná návštěvnost služby IDA je přes 2 tisíce návštěvníků denně, přičemž v posledních měsících zájem často přesahuje 4 tisíce přístupů denně. Rekordním číslem ovšem zůstává návštěvnost 60 488 uživatelů v jednom dni.

IDA poskytuje přehlednou a srozumitelnou informaci o tom, zda ČSSZ eviduje všechny doby pojištění klientů, kolik let klientům chybí pro získání potřebné doby pojištění nebo do dosažení důchodového věku, ale také orientační výši důchodu podle reálných údajů o dosavadních výdělcích, dobách pojištění a vyloučených dobách, které má ČSSZ ve své evidenci. Odhad výše starobního důchodu je tím přesnější, čím je klient blíže datu svého odchodu do důchodu. Odhadovaná výše důchodu není predikcí do budoucna, ale vyjádřením v současné hodnotě peněz bez ohledu na budoucí valorizace, inflaci a podobně. Díky tomu si klient může udělat lepší představu o výši svého důchodu v porovnání s aktuální ekonomickou situací a vyhodnotit, jak se nejlépe na nové životní období připravit.

Využít službu IDA doporučuje také ústřední ředitel ČSSZ František Boháček: „Všem klientům osobně doporučuji, aby už v produktivním věku pravidelně využívali naši Informativní důchodovou aplikaci (IDA). Vyhnou se tak v budoucnosti nepříjemným překvapením při podání žádosti o důchod. Z aplikace IDA klient po přihlášení snadno pozná, které doby pojištění u něj konkrétně ČSSZ eviduje a které bude muset (a může již nyní) doložit.

Dva miliony spuštění Informativní důchodové aplikace (IDA) je skvělé číslo. Jasně ukazuje, že klienti mají velký zájem o informace ohledně svého důchodu, které jim aplikace umí rychle a jednoduše nabídnout. Každý by se měl zajímat o dobu svého důchodového pojištění i další související záležitosti ještě dlouho předtím, než půjde podat žádost o důchod. IDA je v tomto ohledu opravdu skvělým pomocníkem. Kdo se do ní tedy ještě nepodíval, ať to co nejdříve udělá,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Pokud se klient rozhodne doložit chybějící doby pojištění již nyní, veškeré informace najde v informativním letáku Dokládání dob důchodového pojištění. V aplikaci IDA se objeví po jejich doložení přibližně do 1 měsíce. V evidenci ČSSZ zpravidla není doba studia, vojenské nebo civilní služby, poslední dva roky výdělečné činnosti nebo péče o dítě do čtyř let jeho věku, která je u žen dosazena službou automaticky po zadání data narození dítěte.

Přihlásit se do služeb ePortálu ČSSZ je možné prostřednictvím identity občana (tj. např. eObčanka, bankovní identita, mobilní klíč eGovernmentu) nebo přihlašovacích údajů k datové schránce, případně zahraničním identifikačním prostředkem podle unijního nařízení eIDAS.

V roce 2022 ocenili přínos Informativní důchodové aplikace také odborníci z IT a služba vyhrála 19. ročník soutěže IT projekt roku. IDA se v prosinci 2023 stala rovněž součástí služby Žádost o důchod online, která žadatelům o starobní důchod okamžitě spočítá orientační výši jejich důchodu podle konkrétně zvoleného data odchodu důchodu a evidovaných dob pojištění, například pokud klient uvažuje o více alternativách.

Žádost o důchod online je koncipována tak, aby klienta provedla i předdůchodovým poradenstvím. Klient uvidí odhadovanou výši starobního důchodu podle data odchodu do důchodu, které si zvolí. Výpočet bude orientační, přesto klient uvidí, co má na výši jeho důchodu vliv. Zjistí si tak, co je pro něj, například s ohledem na datum přiznání starobního důchodu, nejvýhodnější,“ upřesňuje František Boháček.

Bližší informace ke službě naleznete také na webových stránkách ČSSZ.

Oddělení komunikace ČSSZ

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Pojistné na sociální zabezpečení

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace