ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

20 11/2023 Praha

Na pravou míru: Reakce na zavádějící informaci týkající se údajného výdělku na změně výplatního termínu

20. 11. 2023

V poslední době se objevují články o údajném výdělku důchodců na změně výplatního termínu podloženém zavádějící matematickou spekulací. Informace se týká změny výplaty důchodu z „klouzavého“ na „kalendářní“ měsíc, ke které dojde v červenci 2025. Pokud někdo obdrží v jednom měsíci důchod 20. a v druhém 10., beze změny částek, fakticky obdrží za rok 12 stejných splátek důchodu. Důchod totiž není vyplácen na kalendářní dny, ale na období, a proto někteří svůj důchod pouze obdrží dříve, ale nikdo na důchodu v roce 2025 nevydělá a stát mu nevyplatí více.

Na pravou míru:

Podle čl. II bodu 1 zákona č. 321/2023 Sb. platí, že „V případě změny termínu splatnosti na dřívější termín splatnosti se důchod vyplacený v kalendářním měsíci, do něhož spadá nový termín splatnosti, ani důchod vyplacený v předchozím kalendářním měsíci nekrátí.“.

V případě posunu na dřívější termín (např. místo 20. dne se bude důchod vyplácet 10. dne v měsíci) nebude fakticky vznikat přeplatek na dávce, i když vznikne „účetní“ překryv za určité časové období (tj. za období od 10. do 19. dne v měsíci), na které byl určen důchod naposledy vyplacený v původním termínu i vyplacený v termínu novém. Důchodce však obdrží stejný počet splátek v roce, jen bude splátka od měsíce, v němž změna proběhne, časově posunuta dopředu. Nebude se tak jednat o duplicitně poukázané prostředky, jak by mohlo z některých článků nepřímo vyplývat.

Pro pochopení principu vyplácení důchodu je třeba si uvědomit především následující:

1) Důchod je dávka důchodového pojištění vyplácená ve stanovené výši.

Na ni je navázán výplatní termín (podle zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení). Výše důchodu nemá vliv na konkrétní termín splatnosti důchodu.

2) Výše důchodu je vždy stanovena na celý měsíc.

Rozdíl ve výši vypláceného důchodu nezpůsobí jeho navázání na období např. od 20. 6. do 19. 7. nebo na období kalendářního měsíce. Období 1 roku je rozděleno na 12 měsíců a každý důchodce obdrží 12 měsíčních splátek.

3) Důchod nelze rozpočítávat na dny.

Důchod náleží na celý měsíc a je vyplácen bez ohledu na počet dní daného období/měsíce.  Důchod nelze přepočítávat na konkrétní dny, neboť kalendářní měsíc může mít 28, 29, 30 nebo 31 dnů. Účelem důchodu není pokrýt jednotlivé dny kalendářního měsíce, ale celé období daného měsíce. Období, na které je důchod vyplácen, je limitováno pouze dnem přiznání důchodu a smrtí jeho poživatele, kdy nárok na důchod zaniká.

4) Změna období na kalendářní měsíc neovlivní výši ani frekvenci výplat.

Navázání výplat důchodů na kalendářní měsíc je řešením, které zjednoduší a zpřehlední systém vyplácení důchodových dávek.

5) Termín výplaty důchodu bude nadále vázán na celý měsíc.

Posun termínu výplaty neznamená, že určité dny obdrží příjemce důchod dvakrát, ale pouze skutečnost, že důchod obdrží v dřívějším (výjimečně pozdějším) datu. Tato změna se tak nedotkne ani výše důchodu, ani frekvence vyplácených důchodů.

                                                                                                  

Volejte Call Centra CSSZ

 

Vážení klienti,

příjemce jednoho druhu důchodu vypláceného ČSSZ na účet obdrží letos valorizační oznámení ve formě zprávy pro příjemce (více informací zde). Potřebujete přesto valorizační oznámení zaslat v papírové podobě? Vyberte si jednu z možností:

  • Vyplňte jednoduchý formulář, kde zadáte své rodné číslo*.
  • Obraťte se na call centrum na čísle 800 050 248, provolba 1 (důchodové call centrum) a následně provolba 5 a zadejte své rodné číslo*.
  • Obraťte se osobně na libovolnou OSSZ, kde vám valorizační oznámení vytisknou a předají.

* V těchto případech vám bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ.

 

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace