ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

30 10/2023 Praha

Elektronizace v agendě určování příslušnosti k právním předpisům v oblasti volného pohybu osob (formulář A1) – rozšíření služeb ePortálu ČSSZ, aktualizace žádostí a elektronizace jejich vyřizování

30. 10. 2023

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1724, kterým se zřizuje tzv. jednotná digitální brána, bude ve čtvrtek 2. 11. 2023 nasazena první část úprav realizovaných z projektu Národního plánu obnovy (NPO SDG). Úpravy se týkají elektronizace agendy určování příslušnosti k právním předpisům (tzv. VPO – volný pohyb osob). Budou vystaveny aktualizované tiskopisy žádostí, dojde k rozšíření služeb ePortálu ČSSZ a k elektronizaci vyřizování těchto žádostí. V souvislosti s nasazením těchto služeb dojde 2. 11. 2023 k odstávce DIS systému a omezení v příjmu e-Podání.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přistoupila k další fázi elektronizace v agendě určování příslušnosti k právním předpisům, tj. procesu podání žádosti o určení státu pojištění v případě výkonu činnosti v jiném státě. V Evropské unii jde o podání žádosti o vystavení formuláře A1.

https://www.cssz.cz/web/cz/urceni-statu-pojisteni 

Jedná se o první fázi zavedení služby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2018/1724, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování přístupu k informacím, postupům, asistenčním službám a službám pro řešení problémů. V další fázi bude koncem tohoto roku zpřístupněna i online žádost formou aplikace a anglická verze této služby. Tyto služby jsou určeny klientům, kteří žádost podávají jak ze zahraničí, tak v České republice.

Níže vám zasíláme přehled změn, ke kterým dojde 2. 11. 2023 na ePortálu ČSSZ:

https://eportal.cssz.cz/web/portal.

Aktualizace tiskopisů žádostí a datové věty pro e-Podání VPO

Migrující výdělečně činné osoby v postavení zaměstnance, jejich zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a zmocněnci uvedených subjektů budou mít na ePortálu ČSSZ k dispozici aktualizované interaktivní tiskopisy, které lze odeslat elektronicky jako e-Podání VPO:

  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance (SZZVPP)
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro OSVČ (ZOSVCP)
  • Žádost o určení použitelných právních předpisů pro zaměstnance, který je současně OSVČ (SZZ_OSVC_VPP)

Těmto tiskopisům odpovídají i nové verze datových vět, které byly zveřejněny v srpnu 2023.

Elektronizace vystavených formulářů A1 CZ a potvrzení

ČSSZ bude vystavené formuláře A1 CZ a ostatní potvrzení o určení použitelných právních předpisů, vydávaná osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na území jednoho nebo více členských států EU nebo smluvních států, opatřovat elektronickou pečetí.

Podávajícím subjektům, které mají datovou schránku, bude ČSSZ doručovat formuláře A1 CZ a ostatní potvrzení elektronicky do datové schránky.

Podávající subjekty budou mít ve svém uživatelském profilu na ePortálu ČSSZ v sekci Moje podání přehled elektronicky podaných žádostí VPO a v sekci Moje podání a Moje dokumenty elektronicky vystavené formuláře A1 a ostatní potvrzení.

ČSSZ bude podávající subjekty informovat e-mailem o stavu řízení žádosti, pokud podávající v žádosti uvede e-mail pro notifikace.

Technická odstávka

V souvislosti se zavedením změny upozorňujeme, že dne 2. 11. 2023 v době od 17:00 do 20:00 dojde z technických důvodů k omezení příjmu a zpracování e-Podání ČSSZ. Po dobu odstávky nebude dostupná plná funkcionalita služby pro příjem podání s elektronickým podpisem (APEP/VREP) a přes ePortál, tzn. že bude částečně omezeno elektronické odesílání interaktivních tiskopisů. Nebude možné podat e-Podání včetně vyzvednutí odpovědi (protokolu o zpracování) ani využít služby DZDPN (Dotazy zaměstnavatelů o dočasné pracovní neschopnosti), která bude nedostupná.

Po ukončení odstávky, tj. od 2. 11. 2020 od 20:00, budou e-Podání VPO přijímána prostřednictvím nových formulářů, resp. nových verzí datových vět. Do aktualizovaných tiskopisů vystavených na ePortálu bude možné načíst uložená data z původních verzí, ale před odesláním bude nutné doplnit nově přidané informace.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Vážení klienti,

příjemce jednoho druhu důchodu vypláceného ČSSZ na účet obdrží letos valorizační oznámení ve formě zprávy pro příjemce (více informací zde). Potřebujete přesto valorizační oznámení zaslat v papírové podobě? Vyberte si jednu z možností:

  • Vyplňte jednoduchý formulář, kde zadáte své rodné číslo*.
  • Obraťte se na call centrum na čísle 800 050 248, provolba 1 (důchodové call centrum) a následně provolba 5 a zadejte své rodné číslo*.
  • Obraťte se osobně na libovolnou OSSZ, kde vám valorizační oznámení vytisknou a předají.

* V těchto případech vám bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ.

 

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace