ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Žádost o důchod online

18 09/2023 Praha

TZ MPSV: Milostivé léto III zatím pomohlo 143 tisícům OSVČ a 32 tisícům zaměstnavatelům s dluhy na sociálním pojištění

18. 09. 2023

Díky akci Milostivé léto III mají klienti České správy sociálního zabezpečení, kteří neuhradili pojistné splatné před 1. říjnem 2022, možnost zbavit se dluhů vzniklých z penále a exekučních nákladů. Tuto možnost oddlužení již využilo téměř 143 tisíc OSVČ a více než 32 tisíc zaměstnavatelů. Stát díky akci, která potrvá do konce listopadu 2023, už nyní získá přes 630 milionů korun.

„Možnost na oddlužení využilo už skoro 143 tisíc OSVČ. Odpuštěno jim bylo zhruba 650 milionů korun na penále. Stejně tak už evidujeme přes 32 tisíc zaměstnavatelů, kteří milostivé léto využili. Tady je odpuštěné penále zhruba 628 milionů korun. Akce je ale také výhodná pro stát,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Milostivé léto III se u ČSSZ vztahuje na neuhrazené pojistné splatné před 1. 10. 2022 a z něho plynoucí penále a exekuční náklady. Základním podmínkou pro toto mimořádné odpuštění je úplná úhrada dlužného pojistného.

„Umožňujeme dlužníkům pojistného na sociální zabezpečení, aby se zbavili svých dluhů vzniklých v souvislosti s penále a exekučními náklady. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak jednou provždy vyřešit své nesplacené závazky,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Mezi lidmi, kteří spadají do programu Milostivé léto u ČSSZ, jsou i mnozí s velmi malými dluhy. „Milostivé léto lidem vrací možnost na normální život bez zbytečných dluhů. Ty jinak přinášejí obrovské stigma a dlouhodobý stres nejen pro dlužníka, ale pro celou širší rodinu,“ doplnil ministr Jurečka.

Milostivé léto u pohledávek ČSSZ začalo v červenci a potrvá do konce listopadu 2023. Oznámení o úhradě dlužného pojistného mohou lidé učinit výhradně prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde mohou zjistit také výši svého dluhu. Milostivé léto III se vztahuje také na dluhy u Finanční správy. Předchozí dvě Milostivá léta pomohla z dluhové pasti více než 61 tisícům lidí a daly jim tak šanci na nový začátek.

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Pojistné na sociální zabezpečení

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace