ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

12 09/2023 Praha

Pravidelný česko-německý poradenský den k důchodům v Pasově

12. 09. 2023

V úterý 19. září 2023 se v Pasově uskuteční poradenský den, který zájemcům nabídne bezplatnou konzultaci jejich důchodových nároků. Odborníci z České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a německé důchodové instituce Deutsche Rentenversicherung (DRV) budou odpovídat na dotazy klientů, kteří pracují nebo pracovali v Německu i v České republice.

Konzultace jsou pro klienty bezplatné a jejich cílem je poskytnout osobní konzultaci lidem, kteří získali doby důchodového pojištění na území Německa i České republiky. Tým konzultantů bude tvořit vždy německý a český odborník, zajištěno bude i tlumočení. Zájemci se tak na jednom místě dozvědí od odborníků obou institucí aktuální informace o podmínkách nároku na důchod v obou státech, dobách pojištění, jak mají postupovat při vyřizování žádosti o důchod, jaké doklady potřebují k podání žádosti, jak se vyplácí důchod do zahraničí, informace o stavu probíhajícího důchodového řízení a další praktické informace.

Poradenský den se koná:

  • v úterý 19. září 2023 od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 15:00 hodin
  • v informačním a poradenském místě DRV na adrese: Kohlbruck 5c, Passau

S sebou by si zájemci o konzultaci neměli zapomenout přinést potřebné doklady o pojištění a občanský průkaz nebo cestovní pas.

Více informací se dozvíte v informačním letáku (PDF 185,77 kB).

Další česko-německé poradenské dny k důchodům se uskuteční 17. – 18. října na okresní správě sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích. Informace k těmto poradenským dnům budou zveřejněny v průběhu září/října 2023 na webových stránkách ČSSZ.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace