ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Testování a fiktivní údaje


Pro účely testování elektronických podání (e - Podání) vybudovala Česká správa sociálního zabezpečení tzv. komunitní prostředí, které je striktně odděleno od produkčního prostředí ČSSZ. Data zaslaná:

 • na testovací VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání) ČSSZ,
 • nebo prostřednictvím testovacího ISDS (Informačního systému datových schránek)

do komunitního (testovacího) prostředí ČSSZ jsou zpracovávána pouze fiktivně.

Registrace a přidělení fiktivních údajů

Vývojáři a SW firmy mohou testovat pod fiktivními registračními údaji:

 • registrační číslo,
 • fiktivní variabilní symbol začínající číslem 99,
 • fiktivní IČPE (pouze pro službu HPN),

které jim přidělují odpovědní pracovníci ČSSZ na základě emailového nebo telefonického kontaktu.

S žádostí o registraci k testování e - Podání, nebo aktualizaci údajů se můžete obrátit na:

e - Podání přes testovací VREP

 • Testovací VREP (Veřejné rozhraní pro e – Podání) je přímé komunikační rozhraní ČSSZ kompatibilní s rozhraním PVS určené pouze pro testovací účely.
 • Pro elektronické podávání tímto testovacím kanálem je nutná registracefiktivními údaji a veřejnou částí kvalifikovaného certifikátu testující osoby.
 • e - Podání musí být podepsáno kvalifikovaným certifikátem, zašifrováno šifrovacím certifikátem ČSSZ (CER 1,45 kB), vloženo do GovTalk obálky a následně odesláno na jedno ze dvou testovacích rozhraní VREP.

Testovací VREP má v testovací větvi dvě rozhraní: POX a WS.

Rozhraní POX má dvě adresy:

Rozhraní WS má jednu adresu:

URL WSDL dokumentu:

Podrobnější specifikace rozhraní VREP je popsána v dokumentuPodávací a dotazovací protokol e - Podání ČSSZ (PDF 1,52 MB).

e - Podání prostřednictvím testovacího ISDS

 • Testující mají možnost zaslat e - Podání prostřednictvím testovacího ISDS (Informačního systému datových schránek) do specializované datové schránky.
 • Pro elektronické podávání tímto testovacím kanálem není registrace vyžadována, je pouze doporučována.
 • e - Podání zasílaná prostřednictvím testovacího ISDS mohou obsahovat pouze jednu přílohu XML (datovou větu dle specifikace ČSSZ) datové zprávy.
 • Specializovaná datová schránka pro testování e - Podání na ČSSZ:
  • ID testovací schránky: 9tsaf6s
  • jméno testovací schránky: e - Podání TEST
 • Testovací e - Podání lze zasílat pouze v rámci testovacího ISDS. Produkční a testovací ISDS mezi sebou nekomunikují.