ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Šifrování datových zpráv


Základní informace k šifrování

e - Podání pro ČSSZ jsou z důvodů bezpečnosti přenosu (integrita zprávy, utajení údajů) šifrována. Na této stránce jsou základní informace jak šifrování používat.

V  případě šifrování dokumentu dochází k zašifrování informace pomocí veřejného klíče, který je součástí šifrovacího certifikátu. Dešifrovat data může pouze příjemce zprávy, tedy pouze ČSSZ. Programy, které provádějí šifrování, vyžadují šifrovací certifikát na určeném místě (v úložišti certifikátů). To může být pro programy různé a určují jej výrobci a dodavatelé programů.
Pro 602XML Filler (který jako jediný podporuje ČSSZ) je nový šifrovací certifikát uložen v úložišti certifikátů Zprostředkující certifikační úřady (ve stejné složce úložiště certifikátů je uložen certifikát „Podřízené cert.autority“ a „Certifikát kořenové cert.autority“ je ve složce úložiště „Důvěryhodné kořenové certifikační úřady“).

Aktuální šifrovací certifikáty najdete v sekci "ke stažení"

Použití certifikátu:
V odesílacím programu (modulu), kterým se odesílá e - Podání na ČSSZ, je obvykle třeba nastavit cestu k nově instalovanému šifrovacímu certifikátu.

Pokud používáte 602XML Filler, nic nenastavujete.

Certifikáty podřízené CA a kořenové CA jsou (ke stažení) i na
http://vca.postsignum.cz/www/authorities.php.