ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Přehledy o počtech klientů

Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů

Z důvodu využití institutu delegování zaměstnavatelů na jiná OSSZ (dle § 83 odst. 6 z. č. 187/2006 Sb.), více zde: Přesuny agendy zaměstnavatelů na méně vytížené OSSZ, a organizačních změnách ve struktuře ČSSZ – zrušení některých OSSZ, více zde: Reorganizace PSSZ a OSSZ v Praze, Středočeském kraji a Plzeňském kraji, pozbylo regionální členění této statistiky validity. Z tohoto důvodu je vykazování statistiky pozastaveno. Údaje za celé Česko jsou nadále dostupné v Souhrnném přehledu ukazatelů.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Přehled o počtu OSVČ dle krajů

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009