ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Přehledy o počtech klientů

Přehled o počtu OSVČ dle krajů

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009