ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

27 06/2024 Praha

Reorganizace PSSZ a OSSZ v Praze, Středočeském kraji a Plzeňském kraji od 1. 7. 2024

27. 06. 2024

Ve Středočeském a Plzeňském kraji dochází od 1. 7. 2024 k organizačním změnám, které klientům přinesou přehlednější uspořádání a větší komfort při vyřizování jejich záležitostí spojených se sociálním zabezpečením. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Praha-východ a OSSZ Praha-západ budou nově organizačně začleněny pod Pražskou správu sociálního zabezpečení (PSSZ), čímž se PSSZ stane společným kontaktním místem pro celou Prahu a také pro okresy Praha-východ a Praha-západ. Obdobně OSSZ Plzeň-jih a OSSZ Plzeň-sever budou začleněny pod OSSZ Plzeň-město, která nově ponese název OSSZ Plzeň a stane se tak společným kontaktním místem pro okresy Plzeň-město, Plzeň-jih a Plzeň-sever.

Reorganizací správ sociálního zabezpečení v Praze a Plzni dojde k optimalizaci rozdělení agendy. Každé pracoviště bude mít větší kapacitu a bude fungovat efektivněji.

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

(klienti z hlavního města Prahy a okresů Praha-východ a Praha-západ)

V Praze nadále zůstanou pro klienty otevřena tři pracoviště PSSZ na následujících adresách:

  • Sokolovská 855/225 v Praze 9 – Vysočanech,
  • Trojská 1997/13a v Praze 8 – Kobylisích,
  • Biskupská 1752/7 v Praze 1 – Novém Městě.

Na každém pracovišti funguje moderní klientské centrum, kde si klienti budou moci i nadále vyřizovat své záležitosti z oblasti sociálního zabezpečení. Všechna tato pracoviště jsou velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou.

Pro elektronickou komunikaci s PSSZ budou klienti nově využívat pouze jednu společnou datovou schránku s identifikátorem (ID DS) „hnhacvt“, případně mohou komunikovat prostřednictvím elektronické podatelny PSSZ na e-mailové adrese posta.xa@cssz.cz. Datové schránky OSSZ Praha-východ s identifikátorem (ID DS) „yr2acxh“ a OSSZ Praha-západ s identifikátorem (ID DS) „9jbacxb“ budou k 30. 6. 2024 zrušeny. Stejně tak budou zrušeny e-mailové adresy elektronických podatelen OSSZ Praha-východ a OSSZ Praha-západ.

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) Plzeň

(klienti z okresů Plzeň-město, Plzeň-sever a Plzeň-jih)

V Plzni dojde k přerozdělení agendy a nově se bude v každé pobočce OSSZ Plzeň vyřizovat vždy konkrétní agenda:

  • na adrese Americká 28–30 vyřídí klienti veškeré záležitosti týkající se důchodového a nemocenského pojištění,
  • na adrese Goethova 10 pak agendu výběru pojistného a kontroly.

Obě tyto pobočky jsou velmi dobře dostupné, a to jak docházkově, tak městskou hromadnou dopravou.

Pro elektronickou komunikaci s OSSZ Plzeň budou klienti nově využívat pouze jednu společnou datovou schránku s identifikátorem (ID DS) „4k9ac38“, případně mohou komunikovat prostřednictvím elektronické podatelny PSSZ na e-mailové adrese posta.pm@cssz.cz. Datové schránky OSSZ Plzeň-sever s identifikátorem (ID DS) „deiac4y“ a OSSZ Plzeň-jih s identifikátorem (ID DS) „ttyac3b“ budou k 30. 6. 2024 zrušeny. Obdobně budou zrušeny e-mailové adresy elektronických podatelen OSSZ Plzeň-sever a OSSZ Plzeň-jih.

Zaměstnavatelům a OSVČ z hlavního města Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje, kterých se výše uvedené změny dotknou, budou během června do datových schránek zaslány potřebné informace týkající se především čísla účtu pro platbu pojistného a změn v e-Podání (pokud tuto informaci již nedostali).

Rovněž osobám dobrovolně účastným důchodového pojištění ze Středočeského a Plzeňského kraje, kterých se budou týkat změny, bude během června do datových schránek nebo poštou (pokud nemají datovou schránku) zaslána zpráva s informací o změně účtu pro platbu tohoto pojištění.