ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Práce a pobyt v zahraničí


Při pobytu v zahraničí (práce, studium apod.) Vám může vzniknout nárok na důchod či jinou dávku, ale je třeba si ověřit, za jakých podmínek, kde požádat, kdo/která instituce o Vašem nároku rozhodne i jak Vám dávka bude vyplácena. Rovněž před cestou do zahraničí, zejména pokud se jedná o pracovní pobyt (i krátkodobý), je nutno si včas ověřit, jakými pravidly se v oblasti sociálního zabezpečení budete Vy/Váš zaměstnavatel řídit a jak postupovat ještě před Vaším odjezdem.

ČSSZ Vám pomůže v oblasti určení právních předpisů, které se na Vás vztahují, s důchodem i dávkou nemocenského pojištění.

Pravidla jsou obsažena v nařízeních EU, mezinárodních smlouvách o sociálním zabezpečení i národní legislativě.