ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pobyt a práce v zahraničí, EU


Svět se stále více globalizuje a životy lidí se stávají více "mezinárodními". Miliony lidí dnes na celém světě pracují v jiných státech, než kterých jsou občany, případně je navštěvují jako turisté. Výsledkem tohoto trendu je snaha jednotlivých států světa o řešení situace prostřednictvím koordinace jejich sociálních systémů tak, aby v důsledku pohybu osob přes hranice států z důvodu zaměstnání, popř. turistiky nedocházelo k ohrožení jejich nároků ze sociálního zabezpečení. Sociální zabezpečení tak získává mezinárodní kontext.