ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Brexit


Brexit (z anglického Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „UK“) v Evropské unii (dále jen „EU“). Vláda UK aktivovala článek 50 Lisabonské smlouvy UK dne 29. března 2017 a tím byl zahájen formálně proces odchodu UK z EU. Lisabonská smlouva předpokládá maximálně dvouletou lhůtu pro dojednání podmínek a ukončení členství, okamžik odchodu byl tedy původně stanoven na 29. března 2019 v 11 hodin večer britského času (o půlnoci SEČ), které bylo třikrát na žádost UK prodlouženo. Nakonec, dne 31. ledna 2020 opustilo UK skutečně EU.

Průběh brexitu a skutečnost, že byly postupně mezi EU a UK uzavřeny dvě dohody vyvolává otázku, čím se vlastně máme řídit. Více informací naleznete v kapitole BREXIT – období od 1. ledna 2021

DOHODY mezi EU a UK:

INFORMAČNÍ ZDROJE:

Informace týkající se ČSSZ (určení státu pojištění, důchody, peněžité dávky v nemoci a mateřství) s příklady naleznete v kapitole BREXIT – OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2021

Další informace naleznete na

UK zveřejnilo v době, kdy ještě nebyla uzavřena Dohoda o spolupráci, informaci o tom, jak bude postupovat od 1. 1. 2021 v oblasti sociálního zabezpečení: gov.uk/government/publications/social-security-arrangements-between-the-uk-and-the-eu-from-1-january-2021-staff-guide

Pro své dotazy mohou občané využít následující kontakty v UK:

  • Důchody (Department for Work and Pensions): EU.Agreements@dwp.gov.uk
  • Doby pojištění, nemocenské, formulář A1 (HM Revenue et Customs): nicky.potts@hmrc.gov.uk
  • Zdravotní  pojištění a sociální dávky: NHS Business Services Authority: +44 191 218 1999
 
(aktualizováno 3. 3. 2021)