ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Kontakty e - Podání


Metodika vyplňování formulářů a záznamy do registrační databáze podávajících

Potřebujete-li poradit s vyplňováním formulářů, přípustnými kombinacemi hodnot nebo aktualizovat záznam v registrační databázi elektronicky podávajících klientů (tzv. RAUI) kontaktujte, prosím, příslušné kontaktní pracovníky pro konkrétní služby e - Podání jednotlivých OSSZ/PSSZ/MSSZ dle Vaší příslušnosti.

 

Technická podpora ČSSZ

V případě technických problémů s certifikáty, přenosy dat, chybami, apod. se obracejte na technickou podporu ČSSZ k elektronickému podávání, která je poskytována na tel. č. 800 050 248.

V rámci urychlení vyřízení Vašeho požadavku vždy uvádějte:

  • variabilní symbol organizace, za kterou podáváte,
  • registrační číslo osoby oprávněné k elektronickému podávání.

Zápis do databáze ČSSZ o pověření a zastupování organizací provádějí pouze příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Technickou podporu k programům (modulům) na elektronické podávání neposkytuje ČSSZ, ale dodavatelé těchto SW.

 

Podpora programu 602 Form Filler

Uživatelé tohoto programu pro vyplňování do elektronických formulářů ČSSZ a následné odeslání na VREP (veřejné rozhraní pro e - Podání) nebo tisk dat do tiskopisů ČSSZ naleznou technickou podporu u dodavatele tohoto softwaru Software602 a. s.

 

Pro SW vývojáře - testovací systém e - Podání

Pro účely testování elektronických e - Podání na ČSSZ můžete získat oprávnění k testovacímu podávání obsahující: registrační číslo, fiktivní variabilní symbol, ostatní fiktivní údaje na lince technické podpory eSlužeb ČSSZ, která je poskytována na tel: 800 050 248, nebo kontaktujte naše specialisty:

Dotazy k eNeschopence zasálejte na: podpora.eneschopenka@cssz.cz

Obecné dotazy nesouvisející s testováním e - Podání nebo eNeschopenky zasílejte na posta@cssz.cz.

 

Upozornění pro elektronicky podávající klienty ČSSZ:

Zápis do databáze ČSSZ o pověření a zastupování organizací provádí pouze územně příslušná pracoviště OSSZ/PSSZ/MSSZ.

V případě technických problémů s certifikáty, přenosy dat, chybami, apod. se obracejte na technickou podporu ČSSZ k elektronickému podávání, která je poskytována na tel. č. 800 050 248 pouze v pracovní dny.

Technickou podporu k programům (modulům) na elektronické podávání neposkytuje ČSSZ, ale dodavatelé těchto SW.