ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Testování nového rozhraní v 1.12 a vyřizování žádostí LPS

Oznamujeme, že je možno testovat elektronické vyřizování žádostí LPS v novém rozhraní eNeschopenky v 1.12. Vzhledem ke komplexnosti řešení a nutnosti na straně ČSSZ provést rozhodovací úkon žádáme, aby testující vývojáři oznámili provedený test na podpora.eneschopenka@cssz.cz a uvedli čísla neschopenek a seznam žádostí, které potřebují vyřídit, případně s jakým výsledkem (kladné vyřízení x zamítnutí x marné uplynutí lhůty 5 pracovních dnů). Testovací identity práceneschopných se nemění.

Dále upozorňujeme, že v praxi je u většiny žádostí našimi posudkovými lékaři vyžadováno doložení lékařské zprávy či jiného dokladu, na jehož základě lze žádost kladně vyřídit. Často se stává, že tento doklad je naším posudkovým lékařem dožadován dodatečně až při vyřizování žádosti bez zaslaných příloh. Bylo by proto žádoucí při implementaci do lékařských SW podpořit zasílání příloh zároveň se žádostí vhodným upozorněním. Přílohy k žádostem však povinné být nemohou, protože v některých specifických situacích, zpravidla spojených s hospitalizací, vyžadovány nejsou.

15. 4. 2021

Prezentace z Workshopu 2021 k novému rozhraní v. 1.12

Na workshopu k novému rozhraní pro lékařské SW v. 1.12 konaném dne 5.3.2021 byly prezentovány 2 příspěvky:
1. úvodní prezentace s věcným popisem úprav a následně 2. technicky zaměřená prezentace.

Prezentace budou uloženy v archivu.

5. 3. 2021

Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.12

Oznamujeme zveřejnění nového rozhraní pro lékařské SW v. 1.12. a komentovaného popisu. Hlavní změnou je plné elektronické zpracování žádostí ošetřujících lékařů k eNeschopenkám vyřizovaných lékařskou posudkovou službou. Pro představení změn a odborné konzultace k rozhraní budeme v pátek 5. 3. 2021 od 10 hodin pořádat vývojářský workshop formou Teams konference. Přihlášky s uvedením jména účastníka, firmy/výrobce a e-mailu zasílejte na podpora.eneschopenka@cssz.cz, do předmětu uveďte „Workshop 2021“. Akce je určena pro výrobce lékařských a nemocničních SW pro maximálně 2 přístupová místa za firmu / výrobce SW.

16. 2. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni