ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.14

Dne 15. 9. 2021 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
U služeb 10.4 IkreDpnVratPripady a 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu byl přidán nový stav případu „STP“, který značí stornovaný případ z důvodu předání eNeschopenky na jiný orgán nemocenského pojištění. API (WSDL+XSD) se nemění. 
Dále upozorňujeme na nutnost provedení úpravy u individuálních vycházek v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) do konce roku 2021 – nově povinně DatumVychazkyOd a volitelně i DatumVychazkyDo – viz aktuality z 13.8.2021 a 24.8.2021.

30. 9. 2021

Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.13

Dne 18. 8. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
Úpravy se týkají zejména zadávání individuálních vycházek v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) – nově povinně DatumVychazkyOd a volitelně i DatumVychazkyDo. Po přechodnou dobu (do konce roku 2021) bude ještě akceptováno nevyplnění datumového omezení, poté však začne být vynucováno.
Dále je v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) nepovinný atribut PostovniSmerovaciCislo u zahraničních adres při změně místa pobytu.
Služba 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu nově vrací v sekci vycházky element IndividualniVychazky a u služby 10.3 IkreDpnPripravPodani je implementována automatická změna správce pojištění po předchozím předání podání na jiný orgán nemocenského pojištění ze strany ČSSZ. Rozhraní je zpětně kompatibilní.
Změny budou do produkčního prostředí nasazeny 26. 8. 2021.

24. 8. 2021

Upozornění na odstávku systému

Oznamujeme, že v sobotu 21. 8. 2021 od 7:30 bude ePortál ČSSZ a systém eNeschopenky mimo provoz v důsledku nezbytné technické údržby. Nebude dostupné ani volání služeb z lékařských a nemocničních SW. Plánované ukončení odstávky je nejpozději v 15:30 h.

Děkujeme za pochopení.

13. 8. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni