ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Nový certifikát certifikační autority „SUKL G2 Issuing CA“

Upozorňujeme, že 7.3.2023 ve 12:19 vypršela platnost certifikační autority „SUKL G2 Issuing CA“, která vydává certifikáty pro autentizaci lékařských SW vůči rozhraní eNeschopenky. Pokud Vám od této chvíle přestala fungovat komunikace s rozhraním eNeschopenky, aktualizujte si prosím veřejnou část certifikátu certifikační autority „SUKL G2 Issuing CA“. Obvykle je umístěná v úložišti certifikátů ve složce „Zprostředkující certifikační autority“.

 

Odkaz ke stažení certifikační autority „SUKL G2 Issuing CA

7. 3. 2023

Upozornění na ukončení provozu starých verzí rozhraní eNeshopenky ke dni 31. 1. 2023

Oznamujeme, že k 31. 1. 2023 Česká správa sociálního zabezpečení ukončí provoz straších verzí rozhraní eNeschopenky pro lékařské a nemocniční informační systémy a bude nadále provozovat pouze rozhraní verze 1.12.0 a vyšší. Děkujeme za pochopení.

4. 10. 2022

Upozornění na nový certifikát pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz a https://t-ws.cssz.cz

Dne 23.5.2022 bude provedena aktualizace nového certifikátu v testovacím prostředí pro zabezpečení komunikace https://t-ws.cssz.cz.

Dne 2.6.2022 bude nasazen nový certifikát i v produkčním prostředí pro zabezpečení komunikace https://ws.cssz.cz.

20. 5. 2022

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni