ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti


UPOZORNĚNÍ

Službu Hlášení pracovní neschopnosti (HPN) je možné používat pouze do 31. 12. 2019. Tuto službu nahradí nový systém eNeschopenky.

 

Služba e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti (dále jen „HPN“) umožňuje ošetřujícímu lékaři (zdravotnickému zařízení) formou datové věty předávat tři formuláře souvisejících s  dočasnou pracovní neschopností (dále jen „DPN“): 

 • I. díl – Hlášení o vzniku DPN,
 • II. díl – Ukončení DPN,
 • Hlášení ošetřujícího lékaře (je možné zasílat službou e – Podání HPN nebo prostřednictvím ePortálu ČSSZ). 

Předpoklady pro využívání služby ošetřujícím lékařem:

 • připojení na internet,
 • registrace k elektronickému předávání HPN na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále jen „OSSZ“),
 • SW používaný lékařem rozšířený pro e - Podání HPN, který umožní tvorbu datové věty HPN (nezajišťuje ČSSZ),  
 • využití Informačního systému datových schránek (ISDS) pro elektronická podání (xml datové věty) nebo prostřednictvím tzv. Veřejného rozhraní pro - Podání (VREP). Předpokladem je zabudování do lékařského SW.

Formulář Hlášení ošetřujícího lékaře je možné vyplnit a odeslat také na ePortálu ČSSZ.

Registrace ošetřujícího lékaře k elektronickému předávání HPN

Registraci provádí kontaktní pracovníci na  příslušné OSSZ. Registraci ke službě HPN již doporučujeme neprovádět, službu HPN nahradí nový systém eNeschopenky.

Změny činností ošetřujícího lékaře využívajícího elektronické zasílání HPN

 •  Lékař nemusí ručně vyplňovat papírový tiskopis Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „RDPN“)  získaný na ČSSZ, resp. příslušné OSSZ.

 • Většina předávaných dat je získána z evidence v lékařském SW, není třeba je opakovaně opisovat.

 • Není nutné doručovat papírové RDPN na OSSZ.Lékař může sledovat výsledek zpracování elektronicky odeslaných dílů RDPN. Výhodou je obdržení programové odpovědi z ČSSZ s protokolem o výsledku, která je automaticky zpracovatelná lékařským SW. V případě zjištěné chyby může lékař ihned provést opravu a odeslání zopakovat. 

 • Z lékařského SW je nutné postupně vytisknout díly RDPN pro pacienta a zaměstnavatele, které nejsou předmětem e - Podání (tzn. díl II, III, IV, V).

 

Další informace: