ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.14

Dne 15. 9. 2021 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
U služeb 10.4 IkreDpnVratPripady a 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu byl přidán nový stav případu „STP“, který značí stornovaný případ z důvodu předání eNeschopenky na jiný orgán nemocenského pojištění. API (WSDL+XSD) se nemění. 
Dále upozorňujeme na nutnost provedení úpravy u individuálních vycházek v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) do konce roku 2021 – nově povinně DatumVychazkyOd a volitelně i DatumVychazkyDo – viz aktuality z 13.8.2021 a 24.8.2021.

30. 9. 2021

Nové rozhraní B2B služeb pro eNeschopenku v. 1.13

Dne 18. 8. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky. 
Úpravy se týkají zejména zadávání individuálních vycházek v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) – nově povinně DatumVychazkyOd a volitelně i DatumVychazkyDo. Po přechodnou dobu (do konce roku 2021) bude ještě akceptováno nevyplnění datumového omezení, poté však začne být vynucováno.
Dále je v podání HOL (IkreDpnPripravPodaniHol) nepovinný atribut PostovniSmerovaciCislo u zahraničních adres při změně místa pobytu.
Služba 10.5 IkreDpnVratDetailPripadu nově vrací v sekci vycházky element IndividualniVychazky a u služby 10.3 IkreDpnPripravPodani je implementována automatická změna správce pojištění po předchozím předání podání na jiný orgán nemocenského pojištění ze strany ČSSZ. Rozhraní je zpětně kompatibilní.
Změny budou do produkčního prostředí nasazeny 26. 8. 2021.

24. 8. 2021

Upozornění na plánované změny povinnosti a doplnění údajů v podání HOL a změny souvisejících služeb

Oznamujeme, že bude upravena logika pro zadávání individuálních vycházek a povinnost atributu PSČ pro adresy mimo ČR v podání Hlášení ošetřujícího lékaře (HOL):

  • doplnění atributů Datum od a Datum do k individuálním vycházkám (tj. v části „Pojištěnec volí vycházky podle aktuálního zdravotního stavu“), přičemž Datum od bude povinné;
  • změna povinnosti PSČ v adrese v části "Povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti" na nepovinné pro adresy mimo ČR a povinné pro adresy v ČR;
  • úpravy souvisejících služeb: IkreDpnVratDetailPripadu, aby poskytovaly nové údaje datum od a datum do individuálních vycházek.

Ke změně dojde dle následujícího postupu:

  • zrušení současných kontrol týkajících se individuálních vycházek (které znemožňují nastavit datumový rozsah individuálních vycházek) a PSČ pro adresy mimo ČR koncem července 2021 v testovacím prostředí (koncem srpna 2021 v produkčním prostředí);
  • čas na implementaci úprav pro vývojáře lék. SW – současně budou změny implementovány v aplikaci eNeschopenka na ePortále;
  • ke konci roku 2021 pak dojde k zapnutí nových kontrol, které budou vyžadovat u individuálních vycházek datumové upřesnění

Bližší informace a upravený popis rozhraní, které bude zpětně komatibilní, budou zveřejněny na https://www.cssz.cz/web/cz/informace-pro-vyvojare-lekarskeho-sw.

17. 6. 2021

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni