ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuality pro vývojáře lékařského SW


22. 10. 2020 Upozornění na údržbové práce spojené s odstávkou

Upozorňujeme na práce technické údržby spojené s odstávkou ePortálu a služeb eNeschopenky, které proběhnou v testovacím prostředí 22. 10. 2020 mezi 19:00 – 23:00 a v produkčním prostředí 24.10. 2020 mezi 20:00 - 24:00.

2. 9. 2020 Upozornění pro mzdové a personální systémy

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které budou plně nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Současně dojde ke změně SSL certifikátu, kterým je tato adresa zabezpečena - nově bude použit důvěryhodný certifikát od vydavatele „GeoTrust EV RSA CA 2018“.

V testovacím prostředí bude certifikát pro t-epodani.cssz.cz nahrazen dne 7.9.2020.

18. 8. 2020 Upozornění na aktualizaci dokumentace

Dne 14. 8. 2020 byl aktualizován popis rozhraní a související komentář pro B2B webové služby eNeschopenky.

U odpovědi služby 10.9 IkreDpnVratNeukonceneDpn v XSD nastavena povinnost elementů AktivniIcpe a PojistenecDpn, které služba vždy vrací, pokud byla neukončená DPN nalezena. U služby 10.8 IkreDpnNotifikace u operace IkreDpnVratNotifikace doplněn nový typ notifikace o tom, že pro neschopenku vznikl případ (ať už z papírového nebo elektronického podání). Dále bylo XSD upraveno, aby bylo jednoznačně viditelné, že v jedné odpovědi může přijít vždy jen jeden typ notifikace (ZmenaStavuPodani/ZmenaPripadu/ZmenaPrevzeti/VznikPripadu). Úpravy jsou nasazené v testovacím i produkčním prostředí.

Informace pro eNeschopenku od 1. 1. 2020


Obecné informace k eNeschopence pro zdravotnická zařízení a lékaře jsou zveřejňovány na https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-lekare-a-zdravotnicka-zarizeni