ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Důchodový věk ve státech aplikujících koordinační předpisy


Důchodový věk je v členských zemích EU, EHP, Švýcarsku a Spojeném království rozdílný. Pro závazné informace je třeba obracet se vždy na nositele pojištění v konkrétním členském státě (kontakty na jednotlivé nositele pojištění naleznete na https://www.cssz.cz/web/cz/instituce-statu-eu-a-ehp).

 

Tabulka důchodového věku

Údaje platné pro rok 2021 mají pouze orientační charakter; pro sdělení závazných údajů je třeba vždy kontaktovat příslušnou instituci daného státu.

 

ZEMĚ MUŽI ŽENY
Belgie 65 - 67 65 - 67
Bulharsko 64 a 4 m. - 65 61 a 8 m. - 65
Dánsko 66 a 5 m. - 69 66 a 5 m. - 69
Estonsko 63 - 65 63 - 65
Finsko 65 65
Francie 62 62
Chorvatsko 65 - 67 62 - 67
Irsko 66 - 68 66 - 68
Island 67 67
Itálie 67 67
Kypr 65 65
Lichtenštejnsko 65 65
Litva 62 - 65 60 - 65
Lotyšsko 64 64
Lucembursko 65 65
Maďarsko 62 - 65 62 - 65
Malta 62 - 65 62 - 65
Německo 65 - 67 65 - 67
Nizozemsko 65 - 67 65 - 67
Norsko 62-67 62-67
Polsko 65 - 67 60 - 67
Portugalsko 65 - 66 a 5 m. 65 - 66 a 5 m.
Rakousko 65 60
Rumunsko 65 61 a 6 m. - 63
Řecko 62 - 67 62 - 67
Slovensko 62 a 6 m. - 64 62 a 6 m. - 64
Slovinsko 60 - 65 60 - 65
Španělsko 65 - 66 65 - 66
Spojené království 65 - 67 65 - 67
Švédsko 62-68 62-68
Švýcarsko 65 64

 

Více informací o důchodovém věku v členských státech EU, EHP a Švýcarsku v anglickém, německém a francouzském jazyce získáte na
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=en.