ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Důchody


Podmínky pro vznik nároku na důchod se v jednotlivých členských státech liší. Cílem koordinačních nařízení není tyto podmínky sjednotit a stanovit pro celou EU. Nařízení má zajistit, aby osoby, které se rozhodly odejít pracovat do jiného členského státu, nebyly poškozeny na svých důchodových právech oproti osobám, které pracovaly pouze v jednom členském státě.

Potřebné informace o podmínkách nároku na dávku občan vždy získá u příslušné instituce v konkrétním státě.

ČSSZ informace o právních předpisech jiných členských států neposkytuje a ani poskytovat nemůže.

České dávky důchodového pojištění kryté nařízením:

  • starobní důchody
  • invalidní důchody
  • pozůstalostní důchody (vdovský, vdovecký a sirotčí důchod)

Podmínky pro účast na důchodovém pojištění obsahují národní předpisy.

V ČR existuje důchodové pojištění povinné pro všechny výdělečné osoby a při splnění určitých podmínek a dobrovolné důchodové pojištění pro některé situace.