ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Instituce států EU a EHP


Oficiální adresář institucí států EU a EHP pro veřejnost, tzv. PAI (Public Access Interface), kde lze nalézt název instituce včetně její adresy a kontaktů, je uveřejněn na webových stránkách Evropské komise:

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=cs

Adresář institucí, které se zabývají určováním státu pojištění, naleznete zde.

Podrobnější informace o systémech sociálního zabezpečení v jednotlivých státech naleznete na webových stránkách těchto institucí:

 

BELGIE

Důchody

Service fédéral des Pensions

Tour du Midi
1060 Brussels
Tel.: + 32 78 15 1765
webové stránky: http://www.sfpd.fgov.be/

Nemocenské dávky

Institut national d´assurance maladie-invalidité–Rijksinstitut voor ziekte en invaliditeverzekering (INAMI)

Avenue de Tervueren 211  
BE - 1150 Bruxelles
webové stránky: http://www.inami.fgov.be/

Sociální pojištění - OSVČ

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

(National Social Insurance Institute for Self-employed)
Place Jean Jacobs 6
BE -1000 Bruxelles
webové stránky: http://www.rsvz.be/en

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Fonds des Accidents du Travail/Fonds voor Arbeidsongevallen

Rue du Trône 100
BE ­1050 Bruxelles
webové stránky: http://fat.fgov.be/

informace v AJ nebo NJ o systému sociálního zabezpečení v Belgii na webových stránkách: http://www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium/

 

BULHARSKO

Důchody a nemocenské dávky

Национален осигурителен институт (NSSI)

Central Hedquarters of the National Social Security Institute of Bulgaria (NSSI)

62-64 Al. Stambolijsky Bul.
BG - 1303 Sofia
webové stránky: http://www.noi.bg/

 

DÁNSKO

Důchody 

Udbetaling Danmark

International Pension & Social Security

Kongens Vaenge 8  

3450 Hilleroed

Denmark
webové stránky: http://www.atp.dk/ 

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sankt Kjelds Plads 11
DK - 2100 Copenhagen Ø
webové stránky: http://www.aes.dk/

 

ESTONSKO

Důchody

Sotsiaalkindlustusamet (SKA)

Endla 8
EE - 15092 Tallinn
webové stránky: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Nemocenské dávky

Eesti Haigekassa

Lembitu 10 EE
10114 Tallinn
webové stránky: http://www.haigekassa.ee/

 

FINSKO

Nemocenské dávky a důchody

Kansanelakelaitos (KELA)

Nordenskiöldinkatu 12
FI - 00250 Helsinki
webové stránky: http://www.kela.fi/

Důchody

Eläketurvakeskus, a.k.a. (ETK)

FI - 00065 Eläketurvakeskus 
webové stránky: http://www.etk.fi/ 

 

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto

Bulevardi 28
FI – 00120 Helsinki
webové stránky: http://www.tvl.fi/

 

FRANCIE

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS) 

11, Rue de la Tour des Dames
FR - 75436 Paris Cedex 09
webové stránky: http://www.cleiss.fr/

Důchody

Carsat Nord-Est 
81-85 rue de Metz
FR - 54073 Nancy Cedex
webové stránky: http://www.carsat-nordest.fr/  

Důchodová správa pro horníky: Caisse des Dépots

Direction des Retraites-Etablissement de Paris
Retraite des Mines TSA N°61348
75914 Paris cedex 13
webové stránky: https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/retraite-des-mines/

 

Chorvatsko 

Důchody

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – Središnja služba
Mihanoviceva 3
10000 Zagreb, Republic of Croatia

tel: +385 1 4595 164
fax: +385 1 4595 066

http://www.mirovinsko.hr/

Nemocenské dávky 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje – Direkcija
Margaretska 3,
10000 Zagreb, Republic of Croatia

tel: +385 1 4806-333
fax: +385 1 4812-606

http://www.hzzo.hr/

 

ISLAND

Tryggingastofnun

Laugavegi 114 IS - 105 Reykjavík
webové stránky: http://www.tr.is/

 

IRSKO

Department of Social and Family Affairs

212-213 Pearse Street
IE - Dublin 2
webové stránky: http://www.welfare.ie/

 

ITÁLIE

Důchody a nemocenské dávky

Instituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)  

Direzione Generale

Via Ciro il Grande 21
IT - 00 144 Roma
webové stránky: http://www.inps.it/  

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)

P.le Giulio Pastore 6 
IT – 00144 Roma
webové stránky: http://www.inail.it/

 

KYPR (řecká část)

Ministry of Labour and Social Insurance Social Insurance Services – International Relations & European Union Sector

Byron Avenue 7 CY – 1463 Lefkosia (Nicosia)
webové stránky: http://www.mlsi.gov.cy/

 

LITVA

Valstybinio Socialinio Draudimo Fondo Valdyba

Konstitucijos Ave. 12
LT - 09308 Vilnius
webové stránky: http://www.sodra.lt/ 

 

LICHTENŠTEJNSKO

Nemocenské dávky

Office of Health Sickness Insurance and Insurance on Accidents at Work and Occupational Diseases

Äulestrasse 51 LI – 9490 Vaduz
webové stránky: http://www.ag.llv.li/

Důchody

Liechtensteinische AHV-IV-FAK

("Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV) und Familienausgleichskasse (FAK)")
Gerbeweg 2
LI - 9490 Vaduz
webové stránky: http://www.ahv.li/

 

LOTYŠSKO

Důchody

Valsts socialas apdrošinašanas agentura

International Service Division
State Social Insurance Agency

 

Lāčplēša 70 A
LV - 1011 Riga
LATVIA
webové stránky: http://www.vsaa.lv/

 

LUCEMBURSKO

Nemocenské dávky

Union des caisses de maladie
125, route d’Esch
LU - 1471 Luxembourg
webové stránky: http://www.ccss.lu/

Důchody

Caisse Nationale d´Assurance Pension

1a boulevard Prince Henri
LU - 2096 Luxembourg
webové stránky: http://www.cnap.lu/

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Association d'assurance contre les accidents

Section agricole et forestière 125, route d'Esch
LU – 2970 Luxembourg
webové stránky: http://www.aaa.lu/

 

MAĎARSKO

Nemocenské dávky

Országos Egészégbiztosítási Pénztár (OEP)

Department for International Affairs and European Integration Váci út 73/A
HU -1139 Budapest 
webové stránky: http://www.oep.hu/

Důchody

Magyar Államkincstár
(Hungarian State Treasury)

Fiumei út. 19./a.
HU -1081 Budapest
webové stránky: http://www.allamkincstar.gov.hu/

Dávky v invaliditě

Státní úřad pro rehabilitaci a sociální záležitosti (NORSA)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Damjanich u. 48.

1071 Budapest

http://nrszh.kormany.hu/

 

Budapest Föváros Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

(pro osoby s trvalým bydlištěm mimo Maďarsko)

Visegrádi u. 49.

1132 Budapest

 

MALTA

Ministry for the Family and Social Solidarity Directorate General Social Security

EU & International Relations Unit
38, Ordinance Street
MT - 2000 ­Valletta
webové stránky: http://www.socialpolicy.gov.mt/en/

 

NĚMECKO

Nemocenské dávky

GKV - Spitzenverband Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland

Pennefeldsweg 12c
DE - 53177 Bonn
webové stránky: http://www.dvka.de/ 

 

AOK-Bundesverband GbR
Rosenthaler Straße 31
DE - 10178 Berlin
webové stránky: http://www.aok-bv.de/ 

Důchody

Deutsche Rentenversicherung Bund
DE - 10704 Berlin
webové stránky: http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/

 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd 

DE - 84024 Landshut
webové stránky: http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de/

Zvláštní systém pojištění

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. (ABV) 

Luisenstraße 17
DE -10117 Berlin
webové stránky: http://www.abv.de

Pracovní úrazy a nemoc z povolání

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)

Alte Heerstraße 111
DE – 53757 Sankt Augustin
webové stránky: http://www.dguv.de/

 

NIZOZEMSKO

Nemocenské dávky a invalidita

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

Postbus 20724
NL – 1001 NS Amsterdam
webové stránky: http://www.uwv.nl/

Důchody

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

(Social Insurance Bank)
Postbus 1100
NL – 1180 BH Amstelveen
webové stránky: http://www.svb.nl/ 

Důchody (vyřizování žádostí z Kypru, Estonska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Malty, Slovenska a České republiky)

Sociale Verzekeringsbank

Vestiging Roermond Postbus 1244
NL - 6040 KE
webové stránky: http://www.svb.nl/

 

NORSKO

The Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV)

Postbox 5
NO – 0130 OSLO
webové stránky: http://www.nav.no/

Důchody

NAV Pensjon

Postboks 6600 Etterstad
NO - 0607 Oslo
webové stránky: http://www.nav.no/pensjon

Call centrum:

  • + 47 55 55 33 34 - pro informace k důchodovému pojištění (kromě invalidních důchodů)
  • + 47 21 07 37 00 - pro informace týkající se invalidních důchodů a všech ostatních dávek z norského systému

 

POLSKO

Důchodové a nemocenské pojištění:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Department Rent Zagranicznych
ul. Szamocka 3, 5
PL -01-748 Warszawa
webové stránky: http://www.zus.pl/

Důchodové, úrazové a nemocenské pojištění pro zemědělce:

Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
al. Niepodległości 190
PL -00-608 Warsaw
webové stránky: http://www.krus.gov.pl/

 

PORTUGALSKO

Instituto da Seguranca Social, IP
Unidade de Coordenacao Internacional
Avenida da República, n. 4 - 6.
1069-062 Lisboa, Portugal
webové stránky: http://www.seg-social.pt/inicio

 

RAKOUSKO

Styčné místo:

DACHVERBAND DER ÖSTERREICHISCHEN SOZIALVERSICHERUNG (DVSV)
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Austria
webové stránky: www.sozialversicherung.at

Důchodové pojištění:

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT (PVA)
Friedrich-Hillegeist-Straße 1
1021 Wien
webové stránky: www.pv.at

Nemocenské pojištění:

ÖSTERREICHISCHE GESUNDHEITSKASSE (ÖGK)
Wienerbergstraße 15-19
1103 Wien
webové stránky: www.gesundheitskasse.at

Úrazové pojištění (Pracovní úrazy a nemoci z povolání):

ALLGEMEINE UNFALLVERSICHERUNGSANSTALT (AUVA)
Adalbert-Stifter-Straße 65
1200 Wien
webové stránky: www.auva.at

Důchodové, nemocenské a úrazové pojištění OSVČ:

SOZIALVERSICHERUNGSANSTALT DER SELBSTÄNDIGEN (SVS)
Wiedner Hauptstraße 84-86
1051 Wien
webové stránky: www.svs.at

Důchodové, nemocenské a úrazové pojištění úředníků:

VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTLICH BEDIENSTETER, EISENBAHNEN UND BERGBAU (BVAEB)
(Beamte)
Josefstädter Straße 80
1080 Wien
webové stránky: www.bvaeb.sv.at

Důchodové, nemocenské a úrazové pojištění zaměstnanců na železnici, lanovkách a v hornictví:

VERSICHERUNGSANSTALT ÖFFENTLICH BEDIENSTETER, EISENBAHNEN UND BERGBAU (BVAEB)
(Eisenbahn-, Seilbahnbetriebe, Bergbau)
Linke Wienzeile 48-52
1060 Wien
webové stránky: www.bvaeb.sv.at
 

RUMUNSKO

Nemocenské dávky

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Calea Calarasilor nr.248, Bl. S 19, sector 3
RO – 030618 Bucureşti
webové stránky: www.cnas.ro   

Důchody, pracovní úrazy a nemoci z povolání

Casa Naţională de Pensii Publice

Latina Street no. 8, Sector 2

RO - 020793 Bucharest
webové stránky: https://www.cnpp.ro/home

 

ŘECKO

Unified Social Security Fund – EFKA

Directorate for International Insurance Relations

8,  Agiou Konstantinou str.
GR – 102 41 Athens
webové stránky: http://www.efka.gov.gr

Styčný orgán pro zemědělce

Agricultural Insurance Organisation (OGA)

Direction of International Relations Division EC countries
30 Patision Str.
GR - 10170 Athens Greece
webové stránky: http://www.oga.gr/

 

SLOVENSKO

Důchodové a nemocenské pojištění:

Sociálna poisťovňa, ústredie

Ul. 29. augusta č.8-10
SK - 813 63 Bratislava
webové stránky: http://www.socpoist.sk

 

SLOVINSKO

Důchody

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Kolodvorska 15
SI – 1518 Ljubljana
webové stránky: http://www.zpiz.si

Nemocenské dávky

Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije 

Miklošičeva cesta 24
SI - 1000 Ljubljana
webové stránky: http://www.zzzs.si

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

Nemocenské dávky

NIC and EO
Hm Revenue & Customs
BX9 1AN
United Kingdom
webové stránky: http://www.hmrc.gov.uk/index.htm

Důchody

Newcastle Pension Centre
International Group
The Pension Service 11
Mail Handlig Site A
Wolverhampton WV98 1LW
webové stránky: http://www.thepensionservice.gov.uk/

 

ŠPANĚLSKO

Důchody a nemocenské dávky

Instituto Nacional de la Seguridad Social

C/ Padre Damián, 4 y 6
280 36  MADRID
Tel.: +34 91 568 83 00
Fax: + 34 91 564 04 84
webové stránky: http://www.seg-social.es/

 

ŠVÉDSKO

Nemocenské dávky

Försäkringskassan
Box 1164
621 22 Visby


webové stránky: http://www.forsakringskassan.se/

Důchody

Pensionsmyndigheten 

Box 855
SE - 971 26 Lulea 
webové stránky: http://www.pensionsmyndigheten.se/

 

ŠVÝCARSKO

Bundesamt für Sozialversicherungen

Effingerstrasse 20
CH - 3003 Bern
webové stránky: http://www.bsv.admin.ch/

 

Zentrale Ausgleichsstelle ZENT

Av. Edmond-Vaucher 18
CH - 1211 Genf 2
webové stránky: http://www.zas.admin.ch/

Peněžité dávky v nemoci a mateřství:

Gemeinsame Einrichtung KVG

Gibelinstrasse 25
Postfach
CH-4503 Solothurn
webové stránky: http://www.kvg.org/