ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e - Podání OSVČ


Pro tvůrce programu na e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 až 2023

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat elektronicky a tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

OSVČ 2023

Pro rok 2023 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2023" , eType="OSVC23“, version="1.0" rok="2023".

OSVČ 2022

Pro rok 2022 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2022" , eType="OSVC22“, version="1.0" rok="2022".

OSVČ 2021

Pro rok 2021 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2021" , eType="OSVC21“, version="1.0" rok="2021".

OSVČ 2020

Pro rok 2020 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2020" , eType="OSVC20“, version="2020.0" rok="2020".

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 20 v testovacím prostředí bylo provedeno dne 30.10.2020.
 • Nasazení nová služba OSVČ 20 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování v TP.

OSVČ 2019

Pro rok 2019 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2019" , eType="OSVC19“, version="2019.0" rok="2019".

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 19 v testovacím prostředí je plánováno na 15.11.2019.
 • Nasazení nová služba OSVČ 19 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování.

OSVČ 2018

Pro rok 2018 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2018" , eType="OSVC18“, version="2018.0" rok="2018".

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 18 v testovacím prostředí bude zveřejněno na WEBu ČSSZ v sekci pro vývojáře.
 • Nasazení nová služba OSVČ 18 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování.

OSVČ 2017

Pro rok 2017 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2017" , eType="OSVC17“, version="2017.0" rok="2017".

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 17 v testovacím prostředí předpokládáme v lednu 2018.
 • Nasazení nová služba OSVČ 17 v ostrém prostředí bude po úspěšném otestování. V období od 1.1.2018 do nasazení nové služby nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017“ s elektronickým podpisem kanálem VREP, ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.

OSVČ 2016

Pro rok 2016 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2016" , eType="OSVC16“, version="2016.0" rok="2016".

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 16 v testovacím prostředí předpokládáme dne 16. ledna 2017.

 • Nasazení nová služba OSVČ 16 v ostrém prostředí předpokládáme dne 25.1.2017. V období od 1.1. do 25.1.2017 proto nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016“ s elektronickým podpisem kanálem VREP ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.   

OSVČ 2015

Pro rok 2015 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2015" , eType="OSVC15“, version="2015.0" rok="2015".

Poznámky:

 • Nová služba OSVČ 15 bude implementována pro zpracování formulářů v ostrém prostředí k 1.1.2016;
 • Nasazení služby OSVČ 15 v testovacím prostředí bude realizováno 18. prosince 2015.

OSVČ 2014

Pro rok 2014 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2014" , eType="OSVC14“, version="2014.0" rok="2014".

OSVČ 2013

Pro rok 2013 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2013" , eType="OSVC13, version="2013.0" rok="2013".

OSVČ 2012

Pro rok 2012 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2011"  eType="OSVC11" stejné jako pro rok 2011. Mění se pouze hodnoty atributů  version="2012.0"  rok="2012".

OSVČ 2011

Pro rok 2011 jsou hodnoty namespace xmlns="http://schemas.cssz.cz/OSVC2011" eType="OSVC11" , version="2011.1" rok="2011".

OSVČ 2010

Obecné