ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Definice e - Podání OSVČ


Pro tvůrce programu na e - Podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 až 2020

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ je možné podat elektronicky a tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

Důležité informace k DV Předled OSVČ 2010 a OSVČ 2011:

 • Datová věta OSVC10 záměrně používá stejný namespace DV OSVC09: http://schemas.cssz.cz/OSVC2009
 • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o DV pro rok 2009 nebo 2010 je dána hodnotou v atributu rok elementu klient:

 • Pro rok 2011 jsou hodnoty atributů:

Form

GOV GW
Service

GOVTALK CLASS (GOV GW Transaction)

SubType

GOV GW Spoke Name

Envelope 1.2 eType

GOVTALK response

XML Element Podání

XML Element Formuláře

XML Namespace

OSVC11

CSSZ_3_ORG (Přehledy OSVČ)

CSSZ_OSVC_PRE

OSVC11

CSSZ_3_ORG

OSVC11

CSSZ Envelope Version 1.2

OSVC

prehledosvc

http://schemas.cssz.cz/OSVC2011

OSVČ 2020

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 20 v testovacím prostředí bylo provedeno dne 30.10.2020.
 • Nasazení nová služba OSVČ 20 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování v TP.

OSVČ 2019

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 19 v testovacím prostředí je plánováno na 15.11.2019.
 • Nasazení nová služba OSVČ 19 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování.

OSVČ 2018

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 18 v testovacím prostředí bude zveřejněno na WEBu ČSSZ v sekci pro vývojáře.
 • Nasazení nová služba OSVČ 18 v ostrém prostředí bude realizováno po úspěšném otestování.

OSVČ 2017

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 17 v testovacím prostředí předpokládáme v lednu 2018.
 • Nasazení nová služba OSVČ 17 v ostrém prostředí bude po úspěšném otestování. V období od 1.1.2018 do nasazení nové služby nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017“ s elektronickým podpisem kanálem VREP, ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.

OSVČ 2016

Poznámky:

 • Nasazení nové služby OSVČ 16 v testovacím prostředí předpokládáme dne 16. ledna 2017.

 • Nasazení nová služba OSVČ 16 v ostrém prostředí předpokládáme dne 25.1.2017. V období od 1.1. do 25.1.2017 proto nebude možné odeslat „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016“ s elektronickým podpisem kanálem VREP ale pouze prostřednictvím datové schránky ve formátu pdf jako e-papír. Podávající v tomto případě nedostane informaci o přijetí/zamítnutí e-papíru.   

OSVČ 2015

Poznámky:

 • Nová služba OSVČ 15 bude implementována pro zpracování formulářů v ostrém prostředí k 1.1.2016;
 • Nasazení služby OSVČ 15 v testovacím prostředí bude realizováno 18. prosince 2015.

OSVČ 2014

OSVČ 2013

OSVČ 2012

OSVČ 2011

OSVČ 2010

Obecné