ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Videoukázka aplikace eNeschopenka

S podobou aplikace pro eNeschopenku, která je součástí ePortálu ČSSZ, se můžou lékaři seznámit prostřednictvím videoukázek.

eNeschopenka


Elektronický systém eNeschopenky:

  • je ošetřujícímu lékaři k dispozici buď na ePortálu ČSSZ, nebo v jeho lékařském softwaru
  • umožňuje ošetřujícímu lékaři vystavit Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (systém nabízí údaje o zaměstnavateli a adrese pojištěnce) a předat je příslušné OSSZ
  • automatizovaně předá zaměstnavateli, který si požádá o zasílání notifikací do své datové schránky nebo na určenou elektronickou adresu, informaci o dočasné pracovní neschopnosti jeho zaměstnance
  • umožňuje ošetřujícímu lékaři vystavit pojištěnci Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (II. díl), Potvrzení o trvání DPN, zaslat Hlášení ošetřujícího lékaře (o změnách DPN) a DPN také ukončit zasláním III. dílu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti
  • ošetřujícímu lékaři umožňuje sledovat stav vyřízení jeho žádosti k LPS příslušné OSSZ, více zde (PDF 186,96 kB) a v sekci pro vývojáře lékařského SW
  • notifikuje lékaře o změnách na případu eNeschopenky při zpracování na ČSSZ, více v sekci pro vývojáře lékařského SW
  • ošetřující lékař, resp. poskytovatel zdravotních služeb může v systému provádět správu IČPE

Podrobné informace o eNeschopence naleznete níže v sekci Více informací či Aktuality.