ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Webová aplikace na ePortálu ČSSZ


S podobou webové aplikace se můžete seznámit prostřednictvím prezentace (PDF 1,88 MB) nebo prostřednictvím videoukázek níže.

Pokud si chcete vyzkoušet práci s eNeschopenkou, ať už prostřednictvím SW od vašeho dodavatele nebo v aplikaci na ePortálu ČSSZ, připravila pro vás ČSSZ testovací identity.

Videa se připravují