ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

21 02/2020 Praha

Změny v notifikacích eNeschopenky pro zaměstnavatele

21. 02. 2020

Od 28. 2. 2020 dojde ke změnám při zasílání informací o pracovních neschopnostech zaměstnanců do datové schránky (týká se zaměstnavatelů, kteří o toto zasílání požádali).

Budou přidány nové informační zprávy typu Info o změnách, kdy lékař opravným podáním změnil začátek nebo konec pracovní neschopnosti, a stornování neschopenek. Dále bude do předmětu zprávy doplněn VS zaměstnavatele a přílohy datové zprávy budou mít unikátní jméno.

Bližší informace o zasílání notifikací zaměstnavatelům lze nalézt zde: https://www.cssz.cz/web/cz/notifikace-eneschopenky-pro-zamestnavatele .

Pro zaměstnavatele, kteří využívají službu e - Podání DZDPN pro získání informací o pracovních neschopnostech do svého mzdového SW, bylo pro získání rozšířených notifikací (tj. včetně případů změn a storna pracovní neschopnosti) vytvořeno nové e-Podání DZDPN20-V2. Nová verze služby DZDPN20-V2 poběží po přechodnou dobu minimálně do konce března paralelně se stávající verzí služby DZDPN, aby byl umožněn přechod na rozšířenou verzi služby.

Rozšířené notifikace jsou od 10. 2. 2020 zobrazovány na portálové službě Přehled zpracovaných podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Portálová služba Informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pak zobrazuje již od počátku náhled na aktuální data evidovaná o pracovních neschopnostech zaměstnanců, tj. případné změny jsou v ní zohledněny.