ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

17 09/2020 Praha

Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

17. 09. 2020

Statistická ročenka 2019 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy.

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2019 je členěna do dvanácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu.

Z dat vyplývá, že Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2019 vyplácela důchod 2 897 527 důchodcům v ČR a 98 272 důchodcům byl vyplácen důchod do zahraničí. Nejvyšší podíl na vyplácení důchodů do zahraničí tvoří tradičně Slovensko (34 513 důchodců), dále Německo (19 535 důchodců) a Polsko (16 544 důchodců). Roční výdaje na důchody v roce 2019 činily 459,3 mld. Kč, přičemž v předchozím roce tyto výdaje dosáhly částky 423,7 mld. Kč.

Call centrum České správy sociálního zabezpečení pro poradenství v oblasti důchodových nároků v minulém roce vyřídilo dotazy 165 870 klientů. Klientské centrum (KC) ústředí ČSSZ řešilo v minulém roce celkem 39 139 požadavků klientů, přičemž mezi nejčastější důvody patřilo získání obecných informací o důchodu, důchodovém pojištění či dobách důchodového pojištění. Významný podíl na návštěvnosti KC ústředí ČSSZ zaujímá rovněž zájem o konzultace k budoucímu nároku na důchod a o informativní výpočet důchodu.

Více informací najdete na webových stránkách ČSSZ v sekci „Statistiky“ nebo čtvrtletně aktualizované sekci „Otevřená data“ a v přiložené Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění 2019.

 

Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění za rok 2019 (PDF 3,52 MB)

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace