ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

22 09/2023 Praha

Situaci v oblasti žádostí o důchod a jejich vyřizování se postupně daří stabilizovat

22. 09. 2023

Zatímco v roce 2021 bylo během celého roku podáno 30 006 žádostí o předčasný starobní důchod, v roce 2022 to bylo 80 653 žádostí. A tento trend přetrvával i v roce 2023, kdy do 15. září tohoto roku eviduje ČSSZ 86 425 žádostí o předčasný starobní důchod. V období od 1. do 15. září bylo podáno celkem 4 137 žádostí o předčasný starobní důchod, což je značný pokles oproti předchozím měsícům, a lze předpokládat, že se celá situace začíná stabilizovat.

Počty nově sepsaných žádostí o předčasný starobní důchod

ROK

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

CELKEM

2021

1 699

1 698

2 313

2 013

2 456

2 363

2 152

3 276

4 652

3 215

2 591

1 578

30 006

2022

2 972

2 439

3 010

2 330

2 710

2 775

2 160

3 536

4 077

16 949

24 653

13 042

80 653

2023

5 034

9 182

11 331

11 035

12 881

9 665

9 759

13 401

4 137

     

86 425

* Data za září v roce 2023 jsou za období 1.–15. září.

„Je možné, že se budu opakovat, ale toto období je a bylo pro zaměstnance České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení velmi náročné a já si velmi vážím toho, jak k celé nelehké situaci přistoupili zodpovědně a díky jejich pracovnímu nasazení se nám daří vše stabilizovat. Od počátku roku 2023 bylo oproti předchozímu období roku 2022 zpracováno o 31 % žádostí více,“ uvedl František Boháček, ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení.

Porovnání vyřízených nových žádostí za stejné období 2022–2023

ROK

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září*

CELKEM

2022

12 244

14 310

15 926

15 263

17 679

17 536

14 581

13 771

9 335

130 645

2023

11 023

15 682

22 601

19 894

15 719

37 408

20 843

18 798

11 138

173 106

* Data za září v roce 2023 jsou za období 1.–15. září.

Důvod nárůstu

Na konci roku 2022 došlo vlivem ekonomických událostí ke zcela výjimečné situaci, kdy odchod do předčasného starobního důchodu mohl znamenat i výraznou finanční výhodu oproti odchodu do důchodu v roce 2023. Z tohoto důvodu velká část žádostí o předčasný starobní důchod, které byly sepisovány v letošním roce, byla pouhou realizací záměru požádat o důchod na základě předchozího podání tiskopisu „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ v loňském roce. Počty těchto tiskopisů podaných od července tohoto roku budou vypořádávány v 6 měsících, které po dni uplatnění tiskopisu následují. Současně od října 2023 začínají platit nová, přísnější pravidla pro odchod do předčasného starobního důchodu. S blížícím se termínem zpřísnění se zvýšil počet nových žádostí o předčasný důchod. Někteří klienti opět využili tiskopis „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ a o důchod teprve žádat budou.

Počty nově podaných tiskopisů „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“

2022

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září*

2023

40 882

149

85

241

987

3 058

4 688

8 977

26 060

3 706*

47 951

* Data za září v roce 2023 jsou za období 1.–15. září.


Kromě žádostí o předčasný starobní důchod eviduje ČSSZ samozřejmě i žádosti o řádný starobní důchod, invalidní důchod a pozůstalostní důchody. Průměrný počet 16 tisíc nově podaných žádostí byl dlouhodobě navýšen na 21 tisíc nových žádostí o důchod (starobní, pozůstalostní nebo invalidní), které ČSSZ obdržela v průměru každý měsíc. Za období od 1. do 15. září bylo podáno celkem 9 474 žádostí o důchody všech typů.

Věkové složení žadatelů o starobní důchod

Momentálně se odchod do starobního důchodu týká pojištěnců, kteří mají důchodový věk odlišný vzhledem k jejich roku narození a u žen i s ohledem na počet vychovaných dětí (podrobněji na webu ČSSZ). Z níže uvedených grafů vyplývá, že nejčastějšími žadateli o starobní důchod byly v roce 2022
(1. 1. – 20. 9. 2022) ročníky 1958 až 1961, tedy osoby ve věku 61–64 let. Za stejné období v roce 2023 (1. 1. – 20. 9. 2023) byly nejčastější žádosti za ročníky 1959 až 1963. V roce 2023 tedy nedošlo k příliš velké změně a věková struktura žadatelů byla rozložena vcelku rovnoměrně mezi osoby ve věku 60 až 64 let.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Збільшення розміру гуманітарної допомоги інвалідам: Заява про експертну оцінку стану здоров’я для цілей Закону № 66/2022 Збірки законів

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

Zvýšení humanitární dávky zdravotně postiženým osobám: Žádost o posouzení zdravotního stavu pro účely zákona č. 66/2022 Sb

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace