ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Výchovné – otázky a odpovědi ke zvýšení starobního důchodu za vychované dítě

25 01/2023 Praha

Už rok mohou OSVČ využívat službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ na ePortálu ČSSZ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek

25. 01. 2023

Před rokem spustila Česká správa sociálního zabezpečení online službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek a zároveň významně usnadnila komunikaci mezi osobami samostatně výdělečně činnými a ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ. V této službě mají OSVČ k dispozici všechny informace o svých platbách na důchodové pojištění a rovněž jim pomůže i s podáním přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Za rok 2022 byla služba využita téměř 822tisíckrát.

Služba Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ nabízí větší množství informací než v minulosti zasílané inventury pohledávek a navíc umožňuje přímý přechod do interaktivního formuláře pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež jsou o OSVČ evidovány, včetně přiděleného variabilního symbolu důchodového pojištění OSVČ, ale také údaji o celkové výši uhrazených záloh za daný kalendářní rok dle evidence příslušné OSSZ, o měsících výkonu samostatné výdělečné činnosti a dalšími pomocnými údaji. Přihlášený uživatel ePortálu ČSSZ (OSVČ nebo osoba k tomu zmocněná) může Přehled o příjmech a výdajích OSVČ nejen vyplnit, ale následně rovnou i elektronicky podat.

Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění jsou přístupné po přihlášení pouze na ePortálu ČSSZ v této službě. Stačí se jednoduše přihlásit do ePortálu ČSSZ přes Identitu občana či datovou schránku, anebo pokud OSVČ využívá služeb účetní či daňového poradce, může tuto osobu zplnomocnit (pověřit) ke svému zastupování, na základě kterého budou požadované údaje přístupné zmocněnci. Pro přihlášení a přístup k online službám ePortálu ČSSZ může OSVČ využít hned několik způsobů (Jak se přihlásit na ePortál ČSSZ), kterými je ověřena její identita a současně zajištěna bezpečnost osobních údajů. Upozorňujeme, že tzv. inventura pohledávek za rok 2022 není v tištěné podobě již OSSZ rozesílána.

Přihlášené OSVČ mají díky službě k dispozici tyto informace:

  • měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění,
  • zda OSVČ měla v jednotlivých kalendářních měsících povinnost platit zálohy na pojistné, či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné,
  • ve kterých měsících nebyla povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu dočasné pracovní neschopnosti či nezaložení účasti na důchodovém pojištění v předchozím kalendářním roce,
  • přehled plateb OSVČ – příjmový účet, kde lze nalézt všechny platby uhrazené ve prospěch účtu důchodového pojištění OSVČ, které OSVČ uhradila v aktuálním a předchozím kalendářním roce.

Služba je aktualizována v týdenních intervalech (každý pátek). Datum poslední aktualizace uvidíte přímo v dané službě.

Více informací naleznete v otázkách a odpovědích k této službě.

Volejte Call Centra CSSZ

 

Допомога громадянам України та їхнім родинам
Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich rodiny

Інформація стосується допомоги громадянам України, які довгостроково проживають і працюють у Чеській Республіці, члени сімей яких приїжджають до Чеської Республіки внаслідок війни.

Informace se týká pomoci občanům Ukrajiny, kteří v ČR dlouhodobě žijí a pracují a jejichž rodinní příslušníci přicházejí v důsledku válečného konfliktu do České republiky.

 

Životní situace

Důchody

Jste příjemcem důchodu nebo zvažujete podat žádost o důchod? Vše o důchodech starobních, invalidních a pozůstalostních se dozvíte zde.

Zjistit více

Nemoc

Máte „neschopenku“, jsou vaši blízcí nemocní? Vše o „nemocenském“ či „ošetřovném“ a o povinnostech občanů a zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Mateřství

Očekáváte narození miminka, připravujete se na roli maminky a tatínka? Vše o „peněžité pomoci v mateřství“ či „otcovské“ nebo „vyrovnávacím příspěvku“ se dozvíte zde.

Zjistit více

Placení pojistného

Víte, jaké jsou sazby pojistného a koho se placení pojistného týká? Vše o pojistném na sociální zabezpečení a povinnostech zaměstnavatelů se dozvíte zde.

Zjistit více

Zaměstnavatel

Zaměstnavatelé mají ze zákona v rámci sociálního zabezpečení řadu povinností, od placení pojistného po předávání různých tiskopisů. Jaké povinnosti to konkrétně jsou a jak na podání tiskopisů se dozvíte zde.

Zjistit více

OSVČ

Je podnikání hlavním zdrojem vašeho příjmu nebo si podnikáním přivyděláváte? Vše o povinnostech OSVČ nejen v důchodovém pojištění se dozvíte zde.

Zjistit více

Nepříznivý zdravotní stav

Zajímá vás, jaké úkoly plní lékaři lékařské posudkové služby? Vše o lékařské posudkové službě a jejích činnostech se dozvíte zde.

Zjistit více

Práce a pobyt v zahraničí, EU

Pracujete/pracovali jste v zahraničí či jste v cizině žili? Vše o podmínkách vzniku nároku na důchod nebo nemocenské dávky se dozvíte zde.

Zjistit více

Odškodnění

Vše o podmínkách a poskytování tzv. odškodňovacích dávek vyplácených zpravidla osobám poškozeným totalitními režimy se dozvíte zde.

Zjistit více
Životní situace Životní situace