ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Působnost ČSSZ dle nařízení


Aplikací koordinačních nařízení pověřuje obvykle každý členský stát tu instituci, která poskytuje příslušné dávky vnitrostátně.

ČSSZ vykonává podle nařízení působnost (s výjimkou resortů obrany, vnitra a spravedlnosti)  vůči členským státům jako instituce příslušná pro:

  • důchody (ústředí ČSSZ – odbor rozhodování o dávkách důchodového pojištění),
  • peněžité dávky v nemoci a mateřství (okresní správy sociálního zabezpečení),
  • peněžité dávky nemocenského pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích
    z povolání (okresní správy sociálního zabezpečení),
  • peněžité dávky důchodového pojištění vyplácené při pracovních úrazech a nemocích
    z povolání (ústředí ČSSZ – odbor rozhodování o  dávkách důchodového pojištění),
  • určování příslušnosti k právním předpisům - [ústředí ČSSZ, odd. mezinárodních pojistných vztahů vyřizuje žádosti o udělení výjimky z příslušnosti k právním předpisům, pracoviště ČSSZ vyřizují žádosti při souběžném výkonu činností (pokud je počátek rozhodného období do 31. 12. 2012), okresní správy sociálního zabezpečení  vyřizují žádosti o vyslání zaměstnanců/OSVČ a při souběžném výkonu činnosti (od 1. 1. 2013)].

Na ČSSZ jsou zřízena kontaktní místa pro EU, kam se klienti mohou obracet se svými dotazy a žádostmi týkajícími se jejich práv a povinností z hlediska důchodového a nemocenského pojištění při volném pohybu v rámci Evropské unie.

Kontaktní místa jsou zřízena:

Písemné dotazy je možné posílat na adresu ústředí ČSSZ.