ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Postup pro vlastníky kvalifikovaných certifikátů


Pokud je při komunikaci s ČSSZ využíván kvalifikovaný certifikát vystavený akreditovanou certifikační autoritou, musí být údaje jednoznačně identifikující certifikát nahlášeny příslušné správě sociálního zabezpečení.

Těmito údaji jsou:

 • „sériové číslo“ a
 • „vystavitel certifikátu“

Údaje z kvalifikovaného certifikátu, pokud bude využíván při elektronické komunikaci s ČSSZ, je nutno předložit při osobní návštěvě příslušné správy sociálního zabezpečení na disketě. Údaje jsou součástí veřejné části kvalifikovaného certifikátu.

Poskytnutí veřejné části certifikátu

Sériové číslo a vystavitel jsou součástí veřejné části certifikátu. Jedná se o řetězce znaků, které musí být poskytnuty ČSSZ naprosto nepozměněné. Rozhodující jsou i zdánlivě bezvýznamné znaky jako je např. mezera. Veřejná část certifikátu se ukládá ve formátu cer. Otisk veřejné části certifikátu je možné provést několika způsoby. Následující část dokumentu uvádí jeden příklad.

Postup exportu otisku certifikátu

 • vyhledá se úložiště kvalifikovaného certifikátu a označí se certifikát pro export.
  • pomocí Internet Exploreru volbou Nástroje -> Možnosti sítě Internet -> Obsah -> Certifikáty (zobrazení je na některých systémech možné provést např. příkazem certmgr)
  • vybere se úložiště Vašeho certifikátu a konkrétní certifikát (např. záložka "osobní")

 • Zadá se export certifikátu
 • Po zadání exportu se objeví průvodce pro export certifikátu a postupuje se podle instrukcí

 • Při dotazu na export soukromého klíče se zadává NE

 • Formát uložení certifikátu se zvolí X.509, zakódovaný Base 64 (.CER)

 • Certifikát se uloží na disketu pod libovolným názvem s příponou .cer