ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Elektronický podpis


Na této stránce naleznete nejdůležitější informace, které se týkají podpisu podání pro ČSSZ. Dále pak odkazy na další stránky s tématikou podpisového certifikátu, šifrovacích klíčů a to na webu ČSSZ, případně jinde.

Pro elektronickou komunikaci s orgány veřejné správy (a tedy i s ČSSZ pro zasílání e - Podání) může klient ČSSZ využít:

  • Informační systém datových schránek,
  • nebo si musí pořídit tzv. kvalifikovaný certifikát.

Pokud elektronicky komunikující klient s ČSSZ tento (platný) certifikát již vlastní, nemusí si pořizovat nový.

Upozorňujeme klienty, že pro zasílání e - Podání za více variabilních symbolů a/nebo více služeb e - Podání potřebují pouze jeden kvalifikovaný certifikát.

Kde získat certifikát

V ČR jsou v současné době akreditovány tři subjekty (poskytovatelé certifikačních služeb), které mají oprávnění kvalifikované certifikáty vydávat:

Druhy certifikátů

Existuje více druhů kvalifikovaných certifikátů:

  • kvalifikovaný certifikát pro fyzickou osobu,
  • systémový certifikát fyzické osoby,
  • kvalifikovaný certifikát pro zaměstnance,
  • systémový certifikát organizace.

Platnost certifikátu

Kvalifikovaný certifikát se vydává na dobu 12 měsíců. Poté se musí u akreditovaného poskytovatele obnovit, nebo vystavit nový.

Během doby platnosti certifikátu lze i takovýto certifikát předčasně zneplatnit (revokovat). Certifikační autority proto pravidelně vydávají a zveřejňují tzv. CRL soubor (Certificate Revocation List).

Nahlášení nového certifikátu na ČSSZ (pro e - Podání)

Pro automatizovanou aktualizaci záznamu v registrační databázi elektronicky podávajících klientů ČSSZ lze využít servisní službu e - Podání UsrCert, avšak pouze za předpokladu, že ještě platí původní kvalifikovaný certifikát elektronicky podávajícího klienta.