ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Podmínky pro výplatu dávky do zahraničí


OSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění do ciziny na základě žádosti pojištěnce, a to jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky nemocenského pojištění. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód). Výše nákladů na výplatu dávky činí při výplatě do členského státu EU  60 Kč, při výplatě do jiného státu je výše nákladů individuální a může se pohybovat od 150 do 800 Kč. Zprostředkující banky mohou dále připočítat i své výlohy.

Poznámka: Dávky vyplácejí příslušné instituce podle svých vnitrostátních  předpisů. Totéž se týká zaměstnavatelů, jestliže vyplácejí náhradu mzdy.