ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Nemocenská statistika

Přehled statistik týkajících se dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

1. Základní přehledy

2. Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle krajů

2019

2018

2017

2016

2015

3. Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle pohlaví a věku

2019

2018

2017

2016

2015

4. Počty ukončených případů DPN, prostonaných dnů, průměrná doba trvání dle skupin diagnóz a pohlaví

2019

2018

2017

2016

2015

5. Počty ukončených případů DPN dle doby trvání a krajů

2019

2018

2017

2016

2015

6. Statistika počtu případů dle diagnózy Z209 (karanténa)