ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Kontroly údajů datové věty PVPOJ10, 11, 12 a 13


PVPOJ10 - Kontroly údajů datové věty PVPOJ10, 11, 12 a 13

Kontroly údajů mezi sebou, vedle kontrol na povinnost, datový typ a délku údaje a kontrolu hodnoty proti číselníkové.

Důležitá poznámka: během testování v testovacím prostředí nejsou některé kontroly prováděny.

  • Měsíc určený kombinací „rok“ a „mesic“ musí být >= 2010-01 (leden 2010),
  • datumVyplneni <= "datumPodani",
  • datumVyplneni > poslední den kalendářního měsíce určeného pomocí kombinace "rok mesic“,
  • uhrnPojistneho + uhrnPojistnehoDuchodove = pojistneCelkem,
  • uhrnPojistneho + uhrnPojistnehoDuchodove - polovinaZuctovanychNahrad  = rozdilPojistneNahrady,
  • sazba je rovna 1 pokud rok = 2010, (jiné hodnoty pro pozdější použití),
  • v případě záznamů typu „S“ nebo „Z“ je povinně vyplněno CorrID stornovaného záznamu (CorrIDStorna) a poznámka (poznamka) a jedná se o CorrID existujícího záznamu e - Podání Přehledu zaměstnavatele,
  • v případě záznamů typu „S“ nebo „Z“ je povinně vyplněno CorrIDStorna, které musí existovat v databázi DIS; zároveň musí platit, že variabilní symbol (vs) zpracovávaného záznamu je shodný s variabilním symbolem stornovaného záznamu (CorrIDStorna).