ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Definice e - Podání PVPOJ10 - PVPOJ19


PVPOJ za roky 2011 až 2013 je možné podat elektronicky a tuto službu můžete implementovat do softwaru, který vaše společnost vyvinula, prostřednictvím informací na této straně.

Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Důležité informace k DV PVPOJ 2010 až 2013:

  • Datová věta PVPOJ 2011  záměrně používá stejný namespace jako DV PVPOJ 2010: xmlns=“http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2010“;
  • Datová věta PVPOJ 2011  záměrně používá stejný atribut verze jako DV PVPOJ 2010: verze=“2010.1“ elementu prehled; 
  • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o DV pro rok 2010 nebo 2011 je dána hodnotou v atributu rok elementu odbobi:

Vývojáři SW

Pro otestování e - Podání mají vývojáři a SW firmy k dispozici testovací větev DIS-systému. K testování (pověřené osoby/zastupující organizace) se musí vývojáři registrovat v ústředí ČSSZ u pracovníků technické podpory e - Podání (na stránce zcela dole).

Úprava kontroly časových údajů pro testování:

V testovacím DIS-systému je  potlačena kontrola „vyplnění až po ukončení období“. Lze tedy odesílat údaje za období roku 2011, přitom údaj  datumVyplneni může být starší (počínaje prosincem 2009).