ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Definice e - Podání PVPOJ10 - PVPOJ23


PVPOJ 2023 v1.1

Platí pro období od února 2024 v Přehledu o výši pojistného za leden 2024.

PVPOJ 2023 v1.0

Upozorňujeme, že od února 2023 bude možné podávat pouze „Přehled o výši pojistného pro rok 2023“.

Protože dochází k chybám v nepovinném elementu <SENDER>, kde někteří vývojáři uvádějí

[<SENDER . . . ISDSreport="XML+HTML" . . . /> místo správného [<SENDER . . . ISDSreport="3" . . . /> ,

upozorňujeme, že platí údaje podle tabulky:

ISDSreport

SENDER/ISDSreport

N

Číselník

0 .. "NONE"

1 .. "XML"

2 .. "HTML"

3 .. "XML+HTML"

Default je "3"

0 | 1

Pro kanál ISDS definuje typ požadovaných příloh datové zprávy, pro kanál VREP se ignoruje

Pro účely testování budou v TP nastavené rozhodné termíny o rok zpět:

 • 1. 1. 2022 (záchranáři a hasiči)
 • 1. 2. 2022 (slevy na pojistném)
 • Od 13.1.2023 bude dočasně provedena změna výpočtu sazby pro testovací rok 2022 ( který v TP používáte pro otestování roku 2023) v sekci B na řádce 4 (pojistné za zaměstnavatele - záchranáři) ze současných 24,8% na 26,8%.v souladu s Pokyny pro vyplnění
 • Aby bylo umožněno testování slev na pojistném po dobu celého měsíce, byla potlačena kontrola:
  **) Slevu na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží. Obecně je pojistné splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. V případě, že 20. den připadá na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. To znamená, že DV odeslána na ČSSZ po uplynutí splatnosti pojistného a s vyplněnými nenulovými údaji v sekci sleva, bude zamítnuta. Tato kontrola se neuplatňuje v případě opravného přehledu (typPrehledu=„Z“).

Nasazení do testovacího prostředí 19.12.2022.

Nasazení do produkčního prostředí bude realizováno k 1.2.2023 s tím, že jednotlivé typy slev bude možné zasílat až za příslušné období od:

 • 1.1.2023 (záchranáři a hasiči)
 • 1.2.2023 (slevy na pojistném)

Archiv (PVPOJ10 – PVPOJ21)

Upozornění na zaokrouhlování výše pojistného v návaznosti na změnu sazby pojistného u zaměstnavatele od 1. 7. 2019:

S účinností od 1. 7. 2019 došlo ke snížení sazby pojistného u zaměstnavatele o 0,2 %, a to na 24, 8 % vyměřovacího základu zaměstnavatele, který tvoří úhrn vyměřovacích základů všech jeho zaměstnanců. Do 30. 6. 2019 činila sazba pojistného u zaměstnavatele 25 %. Zatímco při použití sazby 25 % vyšlo vypočtené pojistné před zaokrouhlením vždy nejvýše na dvě desetinná místa, při použití sazby 24,8 % může vypočtené pojistné před zaokrouhlením vyjít na tři desetinná místa. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

V souvislosti s přechodem na novou výši sazby pojistného u zaměstnavatele zaznamenala ČSSZ problém s výši vykázaného pojistného, který pravděpodobně souvisí se zaokrouhlováním pojistného v případech, kdy je mzdový software nastaven pro výpočet pojistného před jeho zaokrouhlením pouze na dvě desetinná místa. Na konkrétním případě to pak například znamená, že z vyměřovacího základu zaměstnavatele ve výši 387 371 Kč činí vypočtené pojistné za zaměstnavatele před zaokrouhlením 96 068,008 Kč a po zaokrouhlení na celé koruny nahoru tedy 96 069 Kč. Jestliže mzdový software pracuje jen se dvěma desetinnými místy, pak počítá s částkou 96 068,00 Kč (bez ohledu na případné tisíciny), kterou zdánlivě není nutné zaokrouhlovat, avšak tím dochází k disproporci a vzniká rozdíl 1 Kč. Mzdový software musí při výpočtu počítat se všemi desetinnými místy, která jsou následně zaokrouhlena na celé koruny nahoru.

Důležité informace k DV PVPOJ 2010 až 2013:

 • Datová věta PVPOJ 2011  záměrně používá stejný namespace jako DV PVPOJ 2010: xmlns=“http://schemas.cssz.cz/POJ/PVPOJ2010“;
 • Datová věta PVPOJ 2011  záměrně používá stejný atribut verze jako DV PVPOJ 2010: verze=“2010.1“ elementu prehled; 
 • Rozhodnutí o tom, zda se jedná o DV pro rok 2010 nebo 2011 je dána hodnotou v atributu rok elementu odbobi:

Vývojáři SW

Pro otestování e - Podání mají vývojáři a SW firmy k dispozici testovací větev DIS-systému. K testování (pověřené osoby/zastupující organizace) se musí vývojáři registrovat v ústředí ČSSZ u pracovníků technické podpory e - Podání (na stránce zcela dole).

Nová služba PVPOJ20 pro období (červenec až září 2020) bude v TP nasazena pro vývojáře v pondělí 29.6.2020 večer s tím, že slevu lze v TP otestovat  i za červen  (odbobí V/2020), přestože daného období se snížení netýká. Úprava období je pouze pro účely testování.

Po skončení období (červenec až září 2020), ve kterém bylo možno uplatňovat snížení základu VZ „ANO“, tzn. od října 2020 (e-Podání PVPOJ posílaná za měsíc září), bude akceptována pouze DV PVPOJ16 platná do června 2020 (aktualizováno dne 16.9.2020).

Nová služba PVPOJ21 pro období (březen až duben 2021 s možností zpětného uplatnění 3 měsíce) bude v TP nasazena pro vývojáře nejdříve v pondělí 15.3.2021 večer s tím, že příspěvek lze v TP otestovat i za leden a únor 2021, přestože daného období se karanténní příspěvek netýká. Úprava období je pouze pro účely testování.

Úprava kontroly časových údajů pro testování:

V testovacím DIS-systému je  potlačena kontrola „vyplnění až po ukončení období“. Lze tedy odesílat údaje za období roku 2011, přitom údaj  datumVyplneni může být starší (počínaje prosincem 2009).