ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Komunikační kanály e - Podání


Detailně (pro vývojáře SW) jsou vlastnosti jednotlivých kanálů popsány v dokumentu Podávací a dotazovací protokol, jehož aktuální verze je k dispozici v sekci ke stažení.

e - Podání přes VREP

Veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP) je přímé komunikační rozhraní ČSSZ kompatibilní s rozhraním PVS. Pro elektronické podávání tímto kanálem je nutná registrace podávajícího (dle územní příslušnosti). Registrace se provádí na místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno předáním vyplněného formuláře společně s veřejnou částí (nebo sériového čísla a vystavitele) kvalifikovaného certifikátu pověřené osoby, která bude oprávněna e - Podání zasílat. e - Podání musí být podepsáno kvalifikovaným certifikátem, zašifrováno šifrovacím certifikátem ČSSZ, vloženo do GovTalk obálky a následně odesláno na VREP.

VREP má dvě rozhraní: POX a WS.

Rozhraní POX má dvě adresy:

Rozhraní WS má jednu adresu:

Rozhraní pro elektronickou komunikaci s ČSSZ a jeho aktuální nastavení je popsáno v dokumentu Podávací a dotazovací protokol (PDF 1,52 MB) pro e - Podání ČSSZ, jehož aktuální verze je k dispozici v sekci ke stažení.

e - Podání přes ISDS

Podávající mají možnost zaslat e - Podání prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS):

  • do specializované datové schránky e - Podání ČSSZ:
    • ID schránky: 5ffu6xk
    • jméno schránky: e-podani ČSSZ
  • a/nebo do datových schránek místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ.

e - Podání přes PVS

Na základě sdělení Ministerstva vnitra byla od 1. ledna 2012 transakční část Portálu veřejné správy nahrazena Informačním systémem datových schránek. Avšak v omezeném provozu transakční část PVS běžela do 19. 4. 2012. Toto přechodné období dávalo elektronicky podávajícím klientům poslední možnost postupného přechodu na programy (moduly) komunikující s VREP.

Veškeré odkazy na transakční část Portálu veřejné správy v popisech jednotlivých služeb e - Podání jsou na webu ČSSZ pouze z historických důvodů.

Z výše uvedeného vyplývá, že již není možné odesílat e - Podání na ČSSZ prostřednictvím transakční části PVS.