ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Instalace podpisového klíče


Podpisovým klíčem (na této stránce) se myslí kvalifikovaný certifikát.

Instalaci podpisového klíče se provede na PC, kde byla vygenerována žádost, jinak nebude možné dokumenty tímto klíčem elektronicky podepisovat. Elektronický podpis je prováděn prostřednictvím soukromé části klíče, která byla vygenerována společně s žádostí a neopustila zdrojové PC. Až po instalaci podpisového klíče na PC, kde byla žádost vytvořena se stává podpisový klíč použitelným.

Pro správné použití podpisového klíče musí být instalován i certifikát autority, která vydala podpisový klíč ČSSZ. Certifikát je také součástí diskety z příslušné správy sociálního zabezpečení.

Postup instalace

Instalaci podpisového klíče se provede na PC, kde byla vygenerována žádost, jinak nebude možné dokumenty tímto klíčem elektronicky podepisovat. Elektronický podpis je prováděn prostřednictvím soukromé části klíče, která byla vygenerována společně s žádostí a neopustila zdrojové PC. Až po instalaci podpisového klíče na PC, kde byla žádost vytvořena se stává podpisový klíč použitelným.

Pro správné použití podpisového klíče musí být instalován i certifikát autority, která vydala podpisový klíč ČSSZ. Certifikát je také součástí diskety z příslušné správy sociálního zabezpečení.

1. Instalace certifikátu vydavatele

 • otevře se certifikát (double click)
 • provede se instalace certifikátu příkazem Install Certificate nebo příkazem nainstalovat certifikát (dle verze Windows)

 • následováním pokynů průvodce se provede instalace certifikátu. Mohou být ponechány všechny výchozí nastavení.

2. Instalace podpisového klíče

 • opakuje se postup z bodu 1 pro podpisový klíč ČSSZ

Postup instalace na PC s operačním systémem nižším než Windows 2000:

1. Instalace certifikátu vydavatele

 • otevřete certifikát (double click)
 • proveďte instalaci certifikátu příkazem Install Certificate nebo příkazem nainstalovat certifikát (dle verze Windows)

 • následováním pokynů průvodce proveďte instalaci certifikátu. Mohou být ponechány všechny výchozí nastavení

2. Instalace podpisového klíče

 • spusťte aplikace CertReq
  Start -> Programy -> ČSSZ správa certifikátů

 • v průvodci použít volbu „Naimportovat vydaný certifikát do systému“ - > Další
 • zadat cestu k certifikátu a použít tlačítko „Dokončit“.

Import vydaného certifikátu do systému