ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Váš prohlížeč - MS Internet Explorer #version# - již nepatří mezi podporované prohlížeče. Doporučujeme přejít na některý jiný prohlížeč, podrobnosti najdete v prohlášení o přístupnosti.

Videoukázka aplikace eNeschopenka

S podobou aplikace pro eNeschopenku, která je součástí ePortálu ČSSZ, se můžou lékaři seznámit prostřednictvím videoukázek.

eNeschopenka


Od 1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přineslo zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými (pojištěnci v dočasné pracovní neschopnosti), ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Zásadně se tak zjednodušil tok informací, protože eNeschopenka propojila povinně elektronicky hned tři dotčené subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Postupy spojené s vystavením rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti se zcela zásadním způsobem změnily. Změnil se i způsob, jak se zaměstnavatel dozví o dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance. Pojištěnec už nemusí předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstává v papírové podobě jen průkaz práce neschopného.

Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 jsou nadále dokladovány „postaru“, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které jsou zaměstnavatelem po doručení pojištěncem předávat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Na tomto webu jsou ČSSZ postupně zveřejňovány další potřebné informace.

Aktualizováno: ČSSZ oznamuje, že v rámci plánovaného rozvoje eNeschopenky bylo v souladu s harmonogramem prací nasazeno technické řešení, které umožní ošetřujícím lékařům sledovat stav vyřízení jejich žádostí k lékařské posudkové službě (LPS) příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Uvedenou funkcionalitu tedy mohou nyní dodavatelé lékařských SW zapracovat do vybavení, které lékaři používají ve svých ordinacích. Samozřejmě je implementována i v portálové verzi eNeschopenky, kterou mohou lékaři využívat zdarma. Více zde (PDF 186,96 kB) a v sekci pro vývojáře.