ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Datová věta RELDP a ELDP09 - příklad


Údaje/elementy  v XML datové větě ELDP09

Název

elementu

Povinný

(A/N)

Popis

eldp09

A

Vlastní datová věta odpovídající stejnopisu dokladu ELDP09.

   client

A

Identifikace pojištěnce

        name

A

Jméno pojištěnce

        adr

A

Adresa pojištěnce

        birth

A

Datum narození pojištěnce

   items

A

Údaje o průběhu pojištění v dané roce

         t1

A

Průběh pojištění v jednom roce – doby a příjmy

    comp

A

Údaje o zaměstnavateli

 

Element RELDP

Element eldp09 (případně více elementů eldp09) je podelementem elementu RELDP.

Element eldp09 se tak může vyskytovat vícekrát v datové větě RELDP.  Doporučený počet dokladů ELDP09 v jednom e-podání je < 1000, maximální počet formulářů ELDP09 v jednom e-podání je 1500.

 

Struktura eldp09

Element eldp09 obsahuje povinně po jednom elementu client, items a comp, které odpovídají skupinám údajů v dokladu ELDP09:

  • element client - údaje o identifikaci pojištěnce,
  • element items - údaje o průběhu pojištění (vykázané doby a příjmy),
  • element comp - identifikační údaje zaměstnavatele.

Struktura datové věty RELDP s subelementy i atributy má následující tvar:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<RELDP version="2009.1" xmlns="http://schemas.cssz.cz/ELDP09">

            <eldp09 sqnr="" yer="" typ="" dre="" tco="" dep="" nam="">

                        <client bno="">

                                    <name sur="" fir="" tit=""/>

                                    <adr cit="" str="" num="" pos="" pnu="" cnt=""/>

                                    <birth dat="" nam="" cit=""/>

                        </client>

                        <items coun="" sdex="" sinc="" sdar="">

                                    <t1 row="" cod="" sre="" fro="" to="" din="" m1="" m2="" m3="" m4="" m5="" m6="" m7="" m8="" m9="" m10="" m11="" m12="" m13="" inc="" dex="" dar=""/>

                        ...

                                    <t1 .../>

                        </items>

                        <comp nam="" id="" vs="" cre="" fro=""/>

            </eldp09>

            <eldp09>

...

</eldp09>

</RELDP>